Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Středověké umění v Čechách a Střední Evropě 24. leden 2011 15:14:00
 
První část expozice v patře sleduje vývoj českého umění od deskových obrazů a sochařství poloviny 14. století (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony) přes "měkký" sloh Mistra Theodorika k obrazům Mistra Třeboňského oltáře a dílům krásného slohu (Madona svatovítská, Sv. Petr ze Slivice, Varianta Krumlovské madony). Zatímco ve 14. století a v období kolem roku 1400 patřily Čechy a Praha k významným centrům evropského uměleckého dění, v 15. století naopak umělecké podněty spíše přijímaly (Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře). Česká a moravská díla z 15. a počátku 16. století jsou v expozici nově konfrontována s tvorbou ostatních středoevropských oblastí, s nimiž Čechy v té době spojovaly těsné kulturní kontakty. Obraz Madony s dítětem od Mistra IW tak vede dialog s dílem stejného námětu od saského umělce Lucase Cranacha st. Významný Mistr žebráckého Oplakávání je zastoupen svým stěžejním dílem dokládajícím vysokou úroveň řezbářství v oblasti jižních Čech, zatímco vliv tzv. podunajské školy (v expozici např. obraz Albrechta Altdorfera) se odráží v tvorbě Mistra IP.

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA: Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vstupné - Klášter sv. Anežky České
Základní: 150,-
Snížené: 80,-
Rodinné: 200,-

Školní skupina: 20 Kč

Zlevněné vstupné:

- Děti 6 - 15 let
- Senioři nad 65 let
- Rodinná vstupenka - pro rodiče s dětmi do 15 let (2 dospělí a 1- 5 dětí)
- Školní skupina - studenti, žáci s pedagog. doprovodem.
- Držitelé platných mezinárodních studentských a učitelských průkazů ISIC, IYTC,EURO 26, ITIC)

Vstup zdarma - volné vstupenky

- Děti do 6 let
- Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
- Pedagogický doprovod
- Asociace muzeí a galerií (AMG)
- ICOM, ICOMOS, NPÚ
- Zväz múzeí na Slovensku (+3)
- Členové Společnosti přátel NG
- Držitelé Prague Card (Pražské turist. karty)
- Držitelé V.I.P. karty
- Držitelé čestné vstupenky

Sleva pro držitele jízdenek Českých drah

Držitelům jízdenek ČD v hodnotě 100 Kč (slovy sto korun českých), jenž není starší více než 2 kalendářní měsíce ode dne jeho použití bude poskytnuta sleva ve výši 20 % na základní vstupné.

Slevu lze uplatnit v následujících objektech Národní galerie v Praze: Klášter sv. Anežky České, Klášter sv. Jiří, Palác Kinských, Schwarzenberský palác, Šternberský palác, Veletržní palác

 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster