Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

DÍLO TISKAŘŮ JEDNOTY BRATRSKÉ 24. leden 2011 14:56:00
 
Působení bratrské tiskárny je nahlíženo z pohledu jejího významu pro dobovou pedagogickou činnost, pro vlastní působení Jednoty bratrské jako církevní organizace i s ohledem na její roli v tiskařském řemesle své doby. Návštěvník zde vedle řady originálních dokladů tiskařského řemesla, mj. také originálních literek a drobných pomůcek, objevených v unikátním množství během archeologického průzkumu tvrziště, nalezne množství artefaktů dobového života, dokumentující každodennost kralických tiskařů. K shlédnutí je zde pokus o rekonstrukci renesanční podoby kralického zámečku zámečku či pohled na práci v tiskárně v malbě místního rodáka Stanislava Černého. Přímo v expozici se nachází rekonstrukce funkčního tiskařského lisu, na kterém jsou zhotovovány faksimile některých stran kralických tisků, které je možno následně porovnat s řadou exponátů vyšlých přímo z lisu bratrské tiskárny. Není opominuta ani starší historie Kralic n. Oslavou i připomenutí novějších tradic p amátky kralických tiskařů - činnosti místního Muzejního spolku pro uchování bratrských památek a tisků, stavby pomníku tiskařům a překladatelům Bible kralické i následné zbudování Památníku Bible kralické a jemu předcházejícímu archeologickému výzkumu.

Lektorská služba: 568 643 619 [Historické oddělení]

Dílo tiskařů Jednoty bratrské
- publikace k výstavě: katalog „Dílo tiskařů Jednoty bratrské“
- skládačka k expozici
- doprovodné akce: výklad pro skupiny i jednotlivce
- videoprogram: „Pouť k tiskařům Bible kralické“ (40 minut)
- prezentace tiskařského lisu, ukázka zhotovení faksimile strany Bible
kralické

Kralice n. Oslavou najdete, vydáte-li se z Brna silnicí E15 směrem na Prahu, v Troubsku odbočíte na silnici č. 23 ve směru na Rosice. Vlakem z Brna - hl.nádraží směrem Třebíč.


 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster