Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Magisterium - týdenní školy 25. září 2002 09:43:00
 
!!! Nové číslo účtu Magisteria: 132 845 339 / 0800 - Česká spořitelna !!!


Vážení přátelé a kolegové,

i v roce 2002 otevírá Magisterium své "brány" a zve Vás všechny na podzimní semináře výuky, nejen historického šermu. Semináře proběhnou částečně v Praze a částečně v Táboře. Z důvodu několika zatopených tělocvičen bude ovšem místo konání upřesněno později. Semináře opět proběhnou pod vedením renomovaných pedagogů a jsou určeny především pro ty z Vás, kdož si chtějí prohloubit své znalosti evropských historických bojových umění, choreografie, historického tance, pohybových dovedností, ale i veškerých dalších souvisejících činností. Tyto znalosti Vám mohou posloužit jako základní stavební kámen při Vaší tvůrčí práci.

Praktické intenzivní semináře jednotlivých škol historického šermu probíhají v následujících termínech:

27.10. - 01.11. Německá škola II. (jeden a půl ruční meč)
03.11. - 08.11. Německá škola I. (jednoruční meč + štít, tyčové zbraně)
10.11. - 15.11. Německá škola I. (jeden a půl ruční meč)
17.11. - 22.11. Italská škola nebo Francouzská škola
24.11. - 29.11. Německá škola - Seminář je určen výhradně pro německé žáky Magisteria

Zárukou kvality a odbornosti těchto seminářů jsou jejich přednášející, jimiž jsou osobnosti historického či sportovního šermu nejen u nás. Tím je především svobodný šermířský mistr ing. Peter Koza (jemuž asistují jeho žáci podmistři: Mgr. Petr Vytopil, ing. Roman Spáčil, Petr Nůsek A.R.G.O., Borek Belfín a další vyučující z řad starších tovaryšů.). Dále předpokládáme účast odborníků z řad historiků, šermířů a kaskadérů.
Tyto intenzivní semináře pořádá občanské sdružení Magisterium v úzké spolupráci se všemi svými složkami.
Pro ty z Vás, kdož chtějí svůj šermířský um vyzkoušet "bezpečně na ostro", chystáme i letos příjemné překvapení (v podobě sportovně - historického turnaje).PROPOZICE

1. Nástup a ubytování
Vždy v neděli v časovém rozmezí od 15.00 do 18.00 hodin.

2. Stravování
Je zajištěno od nedělní do páteční (slavností) večeře.
Strávníky se speciálními stravovacími návyky žádáme, aby se nahlásili předem.

3. Přihláška a cena
Cena semináře je stanovena na 4 480,--Kč. Polovina ceny semináře musí být složena nejpozději do 13. 10. 2002. Doklad o jejím zaplacením posílejte společně se závaznou přihláškou na níže uvedenou adresu.

V ceně semináře je zahrnuto: školné, vybrané speciální pomůcky pro přednášky, nájem za tělocvičnu a prostor k teoretické přípravě účastníků, strava a ubytování na šest dní.

Několik organizačních upozornění:

- u seminaristů mladších 18 let požadujeme souhlas zákonného zástupce
- k přihlášce přiložte údaje o dosavadním vzdělání a praxi v oboru: historický či sportovní šerm nebo jiných bojových umění (v případě šermu doplňte prosím i jméno učitele či mistra)
- s pokročilými účastníky bude uskutečněn pohovor a přezkoušení (v případě, že neskládali aprobaci) v den příjezdu od 15.00 do 17.30 hodin
- podpis přihlášky je chápán zároveň jako potvrzení o dobrém zdravotním stavu - UPOZORNĚNÍ: po předchozích zkušenostech oznamujeme - Žadatelé, jejichž zdravotní stav nebude bezvadný, nebudou přijati! (chřipky, angíny, výrony kloubů, atd.)
- pořizování jakýchkoliv záznamů během školy a veškerých dalších aktivit Magisteria je povoleno pouze po konzultaci s pořadateli
- na závěr seminářů (v pátek) se uskuteční veřejná přezkoušení na která můžete pozvat své blízké
- závěrečné přezkoušení proběhne v pátek odpoledne od 16.00 a vyhodnoceníod 20.00 Součástí večera je exhibice těch nejlepších pro přizvané hosty.
- po termínu závazného přihlášení začínají nabíhat náklady na uskutečnění seminářů
- půda školy neslouží k náborům a konkurzům účastníků či souborů
- postrádáte-li cokoliv z nutného vybavení, zapůjčíme Vám po telefonické konzultaci

!!!POZOR ČTĚTE POZORNĚ!!!

mimo dané termíny škol německá I. a II. se v termínu 17.11. - 22.11. uskuteční jedna z výše vypsaných škol. Která se bude konat záleží pouze na Vašem zájmu. Upozorňujeme, že podmínkou pro otevření školy je alespoň 15 zájemců.VÝZBROJ

ITALSKÁ ŠKOLA I.
- 1-2ks kord nebo rapír (doporučujeme lehčí typ: čepel ze sportovního kordu, neb cvičení jsou namáhavá)
- 1ks dýka nebo levoručka
- delší plášť
- máte-li zájem přiblížit práci s jinou zbraní, vezměte ji s sebou

FRANCOUZSKÁ ŠKOLA I.
- 1-2ks kord (sportovní čepel)
- klobouk (trojhranný)
- čistý bílý kapesník

NĚMECKÁ ŠKOLA I. - jednoruční meč a štít
- meč jednoruční a štít
- v kombinaci dalších zbraní se štítem a boj zbraněmi dřevcovými ( halapartna, hůl)

NĚMECKÁ ŠKOLA I. - jeden a půl ruční meč
- jeden a půl ruční meč

NĚMECKÁ ŠKOLA II.
- 1-2ks meč (jedno-ruční nebo jeden a půl ruční)
- píka, tesák, sekera nebo palcát (eventuelně jiná kratší úderná zbraň)VÝSTROJ
- kožená nebo prošívaná vesta
- rukavice
- ochrana loktů, kolen a zápěstí
- sportovní oděv
- volná košile s nabíranými rukávy (pro udržení image historické šermírny)
- náležitý historický kostým (nejen pro potřeby závěrečného veřejného přezkoušení)dále nezapomeňte:

- propagační snímky, materiály či videozáznamy práce Vaší skupiny
- sešit a psací potřeby
- izolepu "kobercovku" na zalepení hrotů
- 2x dokladové foto !!! NUTNÉ !!!
- hygienické potřeby
- gumičky na sepnutí vlasů
- výstroj
- množství dotazů a energii
- filmy na VHS (hlavně se šermířskou nebo bojovou tématikou), které vás zaujaly

!!! KONTAKTNÍ ŠERM - TURNAJ !!!
Pro naše seminaristy organizujeme lekce "sportovně - historického kontaktního boje". V průběhu seminářů bude vyhlášen turnaj (meč, meč/štít, kord, rapír, dýka) za účasti všech zájemců i hostů z řad školy.
Bezpečnostní pomůcky (ochrana krku - pevná kapuce, vesta, chrániče ramen, loktů, kolen, suspenzor) s sebou - nutné!!! (šermířské masky pro lehké zbraně, plátová zbroj od kolen nahoru pro meč)

PŘIHLÁŠKY A DOKLADY O ZAPLACENÉM ŠKOLNÉM ZASÍLEJTE NA ADRESU:

MAGISTERIUM
Tomáš Hübl
Nad Palatou 12
150 00 Praha 5


VEŠKERÉ INFORMACE ZÍSKÁTE :

na telefonním čísle: 737/400 234
nebo emailu: tomas.hubl@seznam.cz

Z DŮVODU PŘESUNUTÍ KANCELÁŘE MAGISTERIA DO PRAHY, VYUŽÍVEJTE PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK A KOPIÍ DOKLADŮ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO POUZE VÝŠE UVEDENOU ADRESU NEBO E-MAIL.

Školné je taktéž možno zaslat na účet MAGISTERIA:

!!! Nové číslo účtu Magisteria: 132 845 339 / 0800 - Česká spořitelna !!!

Zdravím Vás tedy jménem Magisteria a zároveň prosím o co možná nejrychlejší reakci a zaslání přihlášky. Děkuji a těším se na setkání s Vámi

Za Magisterium

Tomáš Hübl

Zde si můžete stáhnout závaznou prihlášku ve formátu MS Word 95: Závazná přihláška
Poslední aktualizace dne 23. 9. 2002
info@magisterium.cz

 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster