Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Peníze za třicetileté války 04. květen 2005 13:54:00
 

Před časem jsem si začal z nejrůznějších knížek o třicetileté válce vypisovat ceny jednotlivého zboží a pokoušel jsem se sestavit "kurzovní lístky" jednotlivých měn používaných na našem území. prostě udělat si trochu jasněji ve financích tohohle období. Po půl roce se ukázalo, že to je náramná fuška a zeptal jsem se studentů historie, jestli už někdo něco takového neudělal jako vědeckou práci. Buhužel nějaká ucelené studie neexistuje. Proto jsem jednoho z těch studentů - Roggyho - požádal, jestli by se toho neujal.

Roggy se v rámci studia do toho pustil a výsledkem je následující text. Alistaire pak výsledný text projel a provedl drobné korektury. Díky.

Peníze, peníze hýbou světem

Vytvořit systém cen během třicetileté války není úkol zdaleka jednoduchý. Nejenom, že válečný stav zemi vyčerpává a mění se poptávka, nabídka i možnosti obchodu, ale toto období je navíc poznamenáno asi největší finanční krizí ranného novověku - kaladou, kdy se v roce 1623 hodnota mincí snížila až o 90%.

Poměr mincí se mění nejenom rok od roku, ale měsíc od měsíce a během jednoho roku může cena tolaru kolísat i v rozmezí několika krejcarů. Ceny se samozřejmě mění podle místa i podle okamžité situace, například zda je v oblasti ubytované vojsko nebo není. Proto tento ceník může být a také je pouze hrubě orientační. Pro lepší názornost byly vybrány tři roky - 1621, 1634 a 1645. Na našem území se setkáváme se dvěma systémy měny, s grošovým a tolarovým. Druhý jmenovaný přežívá déle a používá se častěji, zatímco groš je v roce 1644 je stažen císařem Ferdinandem III. z oběhu. Poměry mincí k jednotlivým rokům uvádím v následujícím přehledu. Opět platí, že se jím nelze řídit závazně, ale pro představu poslouží více než dobře

Stav k roku 1621
Tolar = 120 - 140 krejcarů
Zlatník = 75 krejcarů
Zlatý = 60 krejcarů
Groš = 3 krejcary
Tolar = 2 zlaté = 40 grošů = 120 krejcarů
Kopa grošů = 3 zlaté = 180 krejcarů

Stav pro roky 1634 a 1645
říšský tolar = 90 krejcarů
rýnský zlatý = 60 krejcarů
kopa míšeňských grošů = 70 krejcarů
kopa českých grošů = 140 krejcarů
Tolar = 1 a 1/2 zlatého = kopa grošů míšeňských (gr.m.) a 20 krejcarů = 2 kopy českých grošů (gr.č.) a 10 kr.

Vzhledem k množství starých měr a vah, uvádím ještě převody do metrické soustavy:
Cent = 6 kamenů = 61,7 kg
Kámen = 10,2 kg
Libra = 0,514 kg
Strych = 0,2877 ha (též pro množství obilí sklizeného z této plochy)
Žejdlík = 477,6 ml nebo 353,78 ml
Pinta = 1,91 l nebo 707,5 ml

A nyní se už dostáváme k samotným cenám. Informace pocházejí v největším množství z edice "Regesta fondu militare", kterou vedl dr. Václav Líva. Dalším pramenem, ze kterého bylo čerpáno, jsou Paměti Mikuláše Dačického z Heslova (pro rok 1621). Oblastí našeho zájmu jsou Čechy, nejčastějším místem, odkud jsou ceny doloženy, je Praha. Na zvláštní anomálie je upozorněno vždy v textu.

Položka 1621 1634 1645
Denní porce jídla 10,5 kr. 10 kr. 9 kr.
Sevicie - 5 kr. 5 kr.
Libra chleba - 1 kr. 1 kr.
Libra masa - 3 kr. 3 kr.
Pinta piva - - 4 kr.
Konvice piva - 2 kr. -
Žejdlík vína 15-16 kr. - -
Strych ovsa - 1 zl. 20 kr.[1] 30 kr.
Otep slámy - - 3 kr.
Libra sena - - 1 kr.
Cent olova 9 zl. 45 kr. - 10 zl.
Cent prachu 48 tolarů 45 zl.  
Předělání centu zkaženého prachu - - 2 zl. 30 kr.
Cent luntu 8-14 tolarů - -
Cent sanytru[2] 26 tolarů - -
Cent železných kulí 3 zl. 30 kr. - -
Mušketa 4,5 zl. - 3 zl.[3]
Poloviční mušketa, hákovnice 3 tolary - -
Dlouhá píka 1 zl. 10 kr. - -
Halapartna 4 zl. 30 kr. - -
Důstojnická halapartna 6 zl. - -
Partyzána 6 zl. - -
Pár pistolí 15 zl. - -
Pouzdra k páru pistolí 3 zl. - -
Karabina s bandalírem 7-9 zl. - -
Čistě provedený kyrys 50 zl. - -
Jezdecká zbroj 7 zl. 30 kr. - -
Landsknechtská zbroj (pikenýrská?) 5 zl. 45 kr. - -
Uherská přilbice s podšívkou 2 zl. 30 kr. - -
Bandalír 22 kr. - -
Šaty a zbroj pro mušketýra - - 15 zl.
Oprava muškety - 16 kr. -
kůň na potah - - 30-35 zl
Vlny jeden kámen 20-24 kop míš. - -
60 soudků na prach 15 tolarů - -
látka na zhotovení 15 praporů 1000 zl. - -
Damaškový prapor 88 zl. - -
Prapor 43 - 100 zl. - -
Hřivna čistého stříbra na roztavení 21 kop míš. - -
Vydržování 20 lidí v domě Jana st. Johna 100 zl. týdně[4] - -
Ubytování hraběte Monte Guta s čeledí v domě Heleny Fidlerové 70-80 zl. týdně - -
Zřízení studně v Táboře - - 1000 zl.
Vydržování vojska v Praze 20.000 zl. týdně - -


Žold (měsíčně) 1621 1634 1645
Polní maršál - 1500 zl. 1500 zl.
Pol. zbrojmistr - 1400 zl. -
Polní maršállajtnant - 1000 zl. -
Pol. vachmistr - 800 zl. 800 zl.
Proviantmistr - - 500zl.
Rytmistr 440 zl. - -
Nejv. polní pokladník - - 300zl.
Poštmistr - - 150 zl.
Komisař a inspektor zbrojnice 60 tolarů - -
Fortifikační stavitel a zednický mistr - - 30 zl.
Polní písař 20-30 zl. - -
Žoldnéř jízdní 15 zl. - 12-15 zl.
Vypravení jezdce - - 80-90 zl.
Žoldnéř pěší - - 6 zl.
Vypravení mušketýra - - Asi 60 zl.
Plat slévače děl při pražské zbrojnici 20 zl. - -
40 potahů pro dopravu dělostřelectva 50 zl. - -
Plat 4 formanům za jízdu s 16 koňmi z Prahy do Hradce 128 zl. - -


[1] Doloženo z Chebu
[2] Sanytr je ledek sodný
[3] Cena v Augšpurku
[4] Broumov
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster