Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Chomutovské historické slavnosti 2002 07. květen 2002 23:04:00
 
Ve dnech 27. a 28. dubna proběhly v Chomutově již třetí historické slavnosti. Park u divadla se na dva dny změnil ve středověký jarmark a rytířský tábor. V centru celého dění se nacházela turnajová louka a u ní postavená dřevěná městská brána a pódium na kterém vystupovaly hudební skupiny Grál a Arcus. Hned vedle turnajové louky se nacházel rytířský tábor s lazebnou ve kterém pravidelně vystupovaly tanečnice ze skupiny Ignigena a své umění předváděli členové skupin historického šermu Briganti a Rytíři Koruny České a dále také fakír a jednotka mušketýrů náležející k brněnské Společnosti 1645. Na turnajové louce se pak odehrávala hlavní představení inspirovaná dějinami (tedy těmi pohnutějšími dějinami) města Chomutova. V závěrečné scéně, která představovala obléhání města Švédy, sehrála hlavní úlohu i ona dřevěná městská brána (po jednou z výbuchů opravdu chytla a doutnající slámu se podařilo uhasit až po půl hodině usilovného hašení). Kromě těchto představení zde probíhal i rytířský turnaj a ukázky výcviku dravých ptáků. Celý program doplňovala vystoupení žongléra Miloše. Celá akce byla dobře připravena a návštěvník se docela jistě dobře bavil. Co ovšem tahalo za uši asi každého, bylo používání obecné češtiny ve všech hlavních představeních. No a pro pohodlí návštěvníků a účinkujících by určitě neškodilo přidat pár chemických toalet-systém poraď si jak umíš není v centru města tím nejlepším řešením. Je také škoda, že v neděli byla historická atmosféra celé odpoledne rušena moderní hudbou, neboť v sousedství probíhala přehlídka mažoretek. Každý má ale podle mě právo udělat nějakou tu chybu a myslím, že pokud bude agentura Modua tyto slavnosti pořádat i příští rok, stojí určitě za to, se do Chomutova vypravit.
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster