Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Sloučení šermířských asociací 01. duben 2004 09:34:00
 
Zcela nepřipravené nás zastihla tisková zpráva o sloučení českých šermířských asociací. Výbor pro sloučení, zastoupený po dvou kandidátech z obou do této chvíle konkurenčních asociací se několikrát sešel za téměř konspiračních podmínek a řešil hlavní body takzvané slučovací dohody.

Program a cíle obou stávajících šermířských asociací byli vždy prakticky stejné a dají se shrnout do lapidárního "Vše pro blaho českého šermíře". Toto také zůstává hlavní náplní nově vzniklé sloučené všeasociace. Nestejné názory pak panovali bohužel v pojmosloví. Například definice onoho českého šermíře, pro kterého bude toto blaho konáno, nebo sám pojem blaho byli dlouho vykládány různě. Výbor zřejmě došel shody, nicméně tisková zpráva žádné podrobnosti o definicích neobsahuje.

Tisková zpráva dále zmiňuje nově odsouhlasený znak resp. erb asociace, kterým bude vertikálně dělený štít. Pravá polovina bude obsahovat tři zkřížené meče, druhá plechovou rukavici s mečem. Erbovním zvířetem bude koza a bojovým pokřikem skandované "Méééééč!"

Nakonec se dabaty na dlouhou dobu zasekly na mrtvém bodě, kterým byla osoba prezidenta nově vzniklé organizace. Řešením nakonec bylo vyhlásit funkci prezidenta jako čestnou, s tím, že výkonným orgánem budou čtyři viceprezidenti. Prvním čestným prezidentem byla v tajných volbách zvolena legendární Bábí Albrechtová. Její vyjádření bohužel nemáme ještě k dispozici.

Jednání se pochopitelně dlouho zabývala také novým jménem, pod kterým bude sloučená asociace vystupovat. Návrh na První sloučenou českou asociaci divadelních a filmových šermířů byl nakonec opuštěn ve prospěch neutrálnější Asociace pro rytíře i lůzu.

O zákulisí jednání se nám podařilo získat informace od jednoho z členů slučovacího výboru, který si nepřál být jmenován. "Je to těžký, nejsou tvrdý, sou natvrdlý..." vyjádřil se a dodal "Ale de nám vo ... dobrou věc, ne, tak věřim, že se už ňák dohodnem."

Všechny podstatné informace najdete na internetových stránkách Asociace pro rytíře i lůzu, která se nalézá na adrese www.april.ha
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster