Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Březen - měsíc knihy 23. březen 2004 11:05:00
 
Ačkoliv knihy stále více ustupují internetu (důkazem je změna března z měsíce knihy na měsíc internetu), pochybuju, že si vezmete ke čtení na záchod nebo do postele laptopa. V papírové podobě stále vychází množství dokumentů i zábavy nejen pro příznivce historie. Jestli tedy máte ještě místo v knihovně, tady je krátký Výběr nově vydaných knížek, jak odborných, tak spekulací a beletrie.

Literatura faktu, odborné knihy:

Kolektiv autorů - Korunní země v dějinách českého státu I.
Sborník příspěvků prezentuje studie zabývající se dějinami tzv. vedlejších zemí České koruny.
Obvyklá cena: 249 Kč

Anna Kubíková - Oldřich II. Z Rožmberka
Oldřich II. z Rožmberka se zapsal do obecného povědomí jako dravý a nemilosrdný muž, intrikán, který byl schopen a ochoten obětovat svým cílům cokoliv a kohokoliv.
Obvyklá cena: 255 Kč

Kryštof Václav z Nostic - Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705
Deník zachycuje cestu z Niwnice (poblíž Zhořelce ve Slezsku) do Nizozemí a zpět, při níž Kryštof Václav z Nostic navštívil např. Berlín, Hamburk či Hannover. Popisuje velké množství měst, vesnic, staveb, ale i hostitelů a dalších zajímavostí z cesty a přibližuje tak zajímavým způsobem nejen každodenní život na cestách, ale i mnoho podrobností o místech, která navštívil.
Obvyklá cena: 315 Kč

Vratislav Vaníček - Vratislav II. / První český král
Vratislav II. patří k důležitým osobnostem a dlouho vládnoucím českým panovníkům v raném středověku. Jeho postava je dobře přístupná díky Kosmově kronice. Za jeho vlády došlo k mnoha významným událostem ve vnitřní politice (např. se přestavuje Vyšehrad jako královské sídlo a v našem království vzniká silné a otevřené kulturní zázemí) i v mezinárodních vztazích. Český stát zůstal samostatným subjektem v okruhu Říše a nebyl ohrožen ani dalšími zvraty 12. století. Kniha ukáže, že Vratislav II. patří do galerie vládců evropského typu a seznámí se se specifiky této doby. Vaníčkova práce je důležitým edičním počinem a zaplňuje dosud nezmapovanou část naší historie.
Obvyklá cena: 258 Kč

Gabriele Praschl - Bichlerová - Lásky a sňatky Habsburků
Milostné příběhy a události kolem sňatků habsburského rodu.
Obvyklá cena: 175 Kč

John Matthews - Ve službě Grálu
Příběh grálu, jedna z nejznámějších britských mystických tradic, není pouhou okouzlující středověkou legendou, nýbrž i nevyčerpatelným pramenem inspirace pro ty, kdo se vydávají na svou vlastní duchovní pouť. Tento výbor svedl dohromady některé z nejpozoruhodnějších soudobých autorů, jejichž texty osvětlí a rozšíří pochopení síly a významu grálu v našem vlastním světě.
Obvyklá cena: 249 Kč

Steven Sora - Ztracený poklad templářů
Když byl v roce 1307 řád templářských rytířů násilně rozpuštěn francouzským králem Filipem Sličným, vládl ohromným majetkem a měl i odpovídající politický vliv. Poklad templářů nicméně nebyl nikdy nalezen. Podle pověstí zahrnoval i některé vzácné artefakty duchovního významu, které přešly do majetku templářů během křižáckých tažení. Měly k nim patřit i rodokmeny biblického krále Davida i samého Ježíše Krista, stejně jako dokumenty, dokazující jejich spřízněnost s dynastií Merovejských králů Francie. Co ale spojuje poklad templářů se Zlatou pastí na Dubovém ostrově u vzdáleného pobřeží Kanady?
Autor Steven Sora se věnuje studiu neobvyklých historických souvislostí od roku 1982. Žije v Allentownu v Pennsylvánii. Ztracený poklad templářů je jeho první knihou.
Více o knize
Obvyklá cena: 199 Kč

Další nabídku knih o historii najdete na zde na on-line knihkupectví Vltava.cz

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Beletrie - historické romány:

Ludmila Vaňková - Vězení pro krále
Poslední kniha trilogie Rozděluj a panuj o synech císaře Karla IV.
Osudy Václava IV. a jeho bratra Zikmunda se zaplétají kolem císařské korunovace v Římě, která má posílit moc Lucemburků v Evropě, ale nakonec oba královské bratry postaví proti sobě.
Obvyklá cena: 192 Kč

Vlastimil Vondruška - Adventní kletba
Zdánlivě obyčejná návštěva hradu Krašova se změní v děsivou noční můru. Oldřich z Chlumu chce pomoci příbuzné, která se mu svěří s dávným prokletím hroznatovského rodu. Co spojuje vraždy šlechtičen a pověst o pokladu knížete Soběslava?
Obvyklá cena: 225 Kč

Ursula Sachau - Kacíř Lucas Cranach
Pečlivě prokleslený životopisný obraz Lucase Cranacha staršího, malíře a zakladatele malířské dílny stejně jako obchodníka a politika.
Obvyklá cena: 299 Kč

Catherine Hermary - Vieille - Madam du Barry
Vzestup a pád milenky Ludvíka XV.
Čtivě vyprávěný příběh francouzské dívky která okouzlila svou krásou, vtipem a šarmem celý francouzský dvůr a pod jménem madam du Barry vešla do historie jako milenka Ludvíka XV. Po francouzské revoluci emigrovala do Anglie a protloukala se jako učitelka, pak se však vrátila do paláce Louveciennes, který pro ni dal Ludvík postavit, revoluční tribunál ji odsoudil k smrti a 8. prosince 1793 skončil její pohádkový vzestup pod gilotinou.
Obvyklá cena: 229 Kč

Jarmila Loukotková - Bůh či ďábel
Ve Francii patnáctého století, za vlády podivínského Karla VII., ve vzrušené době inkvizičních hranic se odvíjí příběh maršála de Retz, Janina spolubojovníka proti Angličanům. Všemocný šlechtic se ve své vzpouře proti nenormálnosti doby nemůže přimknout k Bohu, obrací se tedy k ďáblu a platí za to tím nejcennějším - svým životem.
Obvyklá cena: 286 Kč

Jaroslav Pánek - Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 - 1552
Kniha o společné cestě družiny mladých českých aristokratů, kteří se v polovině 16. století společně vydali do Janova.
Obvyklá cena: 249 Kč

Věra Fojtová - Odpusť nám jejich viny
Poslední díl rožmberské trilogie je zároveň i samostatnou knihou, v níž autorka sleduje životní osudy hlavní hrdinky - nekorunované královny české katolické šlechty – Polyxeny z Pernštejna, provdané za Viléma z Rožmberka.
Obvyklá cena: 170 Kč

Adalbert Stifter - Vítek
Dílo líčí s vrcholným uměním úsek českých dějin 12. století - boje Přemyslovců o knížecí stolec po smrti knížete Soběslava a vládu českého krále Vladislava I. Hlavním hrdinou této rozsáhlé historické romance je rytíř Vítek, který věrně slouží svému králi a usiluje o dobro, spravedlnost a právo.
Obvyklá cena: 249 Kč

Další nabídku historických románů najdete na zde na on-line knihkupectví Vltava.cz

 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster