Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Festival historických bojovníků 07. listopad 2003 07:31:00
 
Šermířské skupiny TOSTABUR, Berounští měšťané, Adorea a Corporal bavily obecenstvo svými šermířskými vystoupeními. Zatímco TOSTABUR měl své vystoupení umístěné pod oblohou v přírodním amfiteátru, ostatní skupiny volily raději kryté prostředí velkého podkroví Housova mlýna. Početné a krásně kostýmně vybavené Tovaryšstvo pod vedením ing. Petera Kozy zaujalo diváky v představení nazvaném „Očovskí strelci“ nejen vynalézavou choreografií a velmi humornou zpomalenou bitvou, ale též svými hereckými výkony. Bojová akce se střídala s jímavým příběhem založeným na historické skutečnosti. Představení těžilo z originálního skloubení šermířských a folklorních prvků. Vždy po několika minutách se připoměli i těm, kteří právě nebyli v dohledu jejich jeviště, třeskem salvy z pušek. Berounští vztyčili pod dřevěným krovem Housova mlýna pohanské idoly a ukazovali divákům své pojetí raných českých dějin v představení „Slované“. Svižné přesvědčivé bojové střety se střídaly s pasážemi, v nichž na sebe bojovníci pokřikovali směsicí staroslověnštiny a staročeštiny. Představení skupiny Adorea, laděné kostýmově spíše do dob renesančních, zaujalo a příjemně překvapilo nenuceným humorem, s jehož pomocí splétalo dohromady na jedné straně prášilovský příběh šermířského hrdiny a na druhé straně postupné představení boje rozličnými zbraněmi.

Kromě samotných izolovaných představení, které nejsou ve sféřehistorických slavností a festivalů ničím zvlášť výjimečným, všakbylo možno spatřit vystoupení, která víceméně nemají obdobu.Festival bojovníků si totiž klade mimo jiné cíl osvětový a protozde proběhl jednak krátký šermířský workshop pod vedením ing.Petera Kozy a jednak představení pravidelných škol, kterépořádají učitelé Magisteria. Borek Belfín, podmistr německé školy, nechal diváky nahlédnout do víceméně autentického tréninku svých pokročilých žáků a jednotlivá cvičení pro hlubší porozumění komentoval. Žáci Petra Nůska A.R.G.O. uvedli výuku francouzské školy v jednoduché choreografii, v níž bylo možné vidět jednotlivé prvky tréninku: pozdravy a asaltová cvičení. Diváci si tedy měli možnost kromě vzrušení či pobavení z kostýmních představení odnést z festivalu i poučení o fungování výuky a skladbě šermířského výcviku.
Během trvání celého festivalu byla v přízemí Housova mlýnaotevřená středověká krčma a teplo jejího krbu a její medoviny bylo lákadlem pro diváky i vystupující.

Na závěr jednotlivých představení, ve večerních hodinách, pak proběhla ohnivá show, která byla příjemnou změnou i tečkou zauplynulým dnem.

Nutné je ovšem zmínit, že festival měl původně daleko širší ambice a že i v této podobě byla účast skupin méně než poloviční. Skupiny Merlet, Relegatus a další, které původně přislíbily účast, však nemohly dorazit kvůli natáčení filmu Tristan a Isolda, historickému snímku natáčeném na území Čech. Nicméně vzhledem k tomu, že i za tak ztížených podmínek měl festival úspěch a svou atmosféru, je dobrou známkou a my se můžeme těšít na příští ročník, kde snad již účasti skupin nic bránit nebude.

Jan Kozák, kancelář Magisteria
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster