Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   
Aktuální diskuse
FOTKY Z BITEV a jiných šermířských akcí....
(celkem 2044 ) 2044 nových
Dům rytířských ctností kalendář akcí
(celkem 1 ) 1 nový
Vikingové na severu Čech?
(celkem 3 ) 3 nové
Digladior otevírá pobočku v Mladé Boleslavi
(celkem 2 ) 2 nové
Bitva SOEST 2019 2.-4.8.2019
(celkem 3 ) 3 nové
SHŠ Drago - nesmazatelná verze :)
(celkem 26 ) 26 nových
Kornet Moravia šerm Uherské Hradiště
(celkem 1 ) 1 nový
Zbraně do zahraničí
(celkem 1 ) 1 nový
Prodám paví pera
(celkem 3 ) 3 nové
Litoměřické vinobraní 2018
(celkem 1 ) 1 nový

seznam témat -> Konkurz do nové historické divadelní hry Kacířka

Pokud chcete přidat nový příspěvek musíte být zaregistrován  | nové zprávy : nahoru
Smrček 28. leden 2008 11:52:14
Připojuji se k blahopřání. Opravdu moc pěkné :-)
Siegfried 28. leden 2008 11:46:43
kacířka(28. leden 2008 11:37:22) :
Mooooc pěkné :) Blahopřeju ještě jednou elektronicky.
kacířka 28. leden 2008 11:37:22
Premiera úspěšně proběhla.

Děkuji všem, kteří se na projektu podíleli. A děkuji všem, kteří nás přišli podpořit :)

Repríza za měsíc...
Sonatina 02. červen 2007 19:46:16
Doplnění informací.

Hra o 17 obrazech.

Benátská republika – královna Jadranu

Největšího růstu síly a vlivu dosáhly Benátky dobytím Konstantinopole v roce 1204. O 18 let později byla založena Padovská univerzita, v roce 1284 Benátky poprvé razí vlastní zlaté dukáty. Benátská republika se těšila vnitřní, ojediněle organizované správě. V jejím čele stál dóže, volený správce, jehož pravomoc pečlivě vymezovala benátská ústava, schválená v roce 1310. Skutečnou moc měla Rada deseti a asi 2.000 členů Velké rady, z jejíchž řad byl volen dóže a jeho poradci.

V roce 1489 získaly Benátky bezostyšným způsobem Kypr, klíčový strategický bod k ovládnutí Středomoří. Po dohodnuté svatbě s Kateřinou Cornarovou z jedné z nejurozenějších benátských rodin byl kyperský král otráven.

V 16. století už Benátky zcela ovládaly obchod ve Středomoří a podmanily si severovýchodní Itálii od jaderského moře po Alpy. Aby si udržely tak rozlehlé území, nevyhnuly se neustálým válečným střetům. Cílem Cambraiské ligy, kterou v roce 1508 vytvořili nejmocnější muži Evropy, papež Julius II. a římský císař Maxmilián, bylo zničení Benátek. Vojenské oddíly vydrancovaly města ve Venetu, ale kraj zůstal věrný poměrně mírné nadvládě Benátek. Mnohem větší hrozbu však představovali Turci. V roce 1522 rozšířili osmanskou říši, vytlačili Benátky z východního Středomoří a nakonec roku 1570 ukořistili Kypr. O rok později se odehrála rozhodující bitva u Lepanta; západní loďstvo vedené Benátkami dosáhlo vítězství nad Turky a získalo Kypr zpět.

V letech 1575 – 1577 zachvátil Benátky mor. Zemřelo 51 tisíc lidí. Lid potřeboval své viníky…


Pokud jste viděli film Nebezpečná krása, víte, o čem je hra Kacířka. Veronica Franco je reálná postava, basnířka a kurtizána. Narodila se v Benátkách v roce 1540. Jako dcera kurtizány Paoly Fraccassa se i Veronica učila profesi placené kurtizány (cortigiana onesta) od poloviny 60. let 16. století. Ve skutečnosti byla Veronica Franco velmi brzy provdána, rozvedena a porodila 6 dětí, nicméně příběh v divadelní hře Kacířka se mírně od skutečnosti odklání a zabývá se Veroničiným vztahem k Marcovi Venierovi, který opravdu patřil mezi její milence.

Marco Venier je vysoce postavený šlechtic a senátor Benátek z velmi bohaté rodiny. Po několika letech se vrací ze studijních cest do Benátek společně se svým bratrancem Maffiem, aby stihl svatbu své sestry Beatrice. Tím začíná náš příběh. Po svém návratu se setkává s Veronikou, přítelkyní z dětství. Zatímco on byl na cestách, z Veroniky se stala mladá a krásná žena. Marco vyhledává její společnost. Jejich krátký a něžný vztah ovšem končí ve chvíli, kdy se Veronica od Marca dovídá, že si ji Marco nemůže z politických a majetkových důvodů vzít. Zklamaná Veronica utíká domů, kde se jí matka snaží uklidnit a nabídne jí, že Marca může získat, nikoli však pro manželství. Veronica se tedy dovídá o matčině minulosti slavné hetéry. Zprvu takový život odmítá, ale nakonec přistoupí na matčin návrh a naučí se umění kurtizán.

Popis celého děje zašlu na požádání :)

Hra obsahuje 16 postav, určená je pro 8 herců a 4 herečky (4 dvojrole).


Stručná charakteristika postav:

Veronica Franco: netypická mladá, chytrá a krásná žena, básnířka, která se záhy naučí, jak využít všech těchto svých předností. Do Marca se zamilovala v dětství. Teprve když se dovídá, že si ji nechce vzít, rozehraje s ním hru odmítání a svádění.

Marco Venier: typický, mladý a ctižádostivý šlechtic, senátor Benátek. Žárlivý, tvrdohlavý, neústupný a zamilovaný. Je si vědom tradičních hodnot a z nich vyplívajících povinností.

Maffio Venier: úskočný, závistivý a žárlivý. Trpí svým postavením a tím, že ho společnost neuznává tak, jako Veroniku.

Domenico Venier: bývalý milenec Veroničiny matky. Laskavý a trpělivý muž. Pro Veroniku má poměrně velkou slabost.

Paola Franco: Veroničina matka, inteligentní a zkušená žena s reálným pohledem na svět. Nedůvěřivá k Marcovi, stejně jako svým způsobem ke všem mužům. Na Veroničiny úspěchy je velmi hrdá.

Francesco Cornar: ministr, velmi vlivný muž, gentleman, k Veronice má velmi citový vztah, je touto ženou okouzlen. Nikdy však nepřekračuje určité hranice. Jeho smysl pro čest mu však nedovolí, aby v závěru hry mlčel…

Estore Martinento: admirál, Benátský hrdina. Jeho hlavním zájmem je politika a válka. Veroničina společnost je jen doplňkem jeho úspěšného života, nikoli však smyslem. Ke kurtizáně se chová jako ke kurtizáně. Bez citového zaujetí, ale se sympatiemi.

Jacopo Tintoretto: malíř, vášnivý muž, bohém. Rychle podléhá novým nápadům, trochu podivín, žena je pro něj symbolem krásy a lásky.

Beatrice Venier: mladá žena, poslušná svého otce a později i manžela, smířená se svým postavením. Pro její veselost si ji Veronika oblíbila. Jsou to nejlepší přítelkyně.

Giulia De Lezze: Marcova manželka. Žárlivá, nikoli však zlá. Nedokáže se smířit s tím, že se jí nepodařilo získat Marca tak, jako se to podařilo Veronice.

Filip II.: španělský král, vědom si své důležitosti, aristokrat, typicky habsbursky degenerovaný muž.

Inkviziční soudce: muž na svém místě.

Fanatik: muž pohlcen vírou, „posel boží“.

Kurtizány: Veroničiny „konkurentky“.

Sluha: Sluha.Scénář není rozhodně přesnou kopií filmu. Pracuje se stejným příběhem, ale řídí se zákony divadla, nikoli filmu.


Představení má zajištěnou velmi dobrou produkci a předpokládáme, že nebude ani příliš velký problém získat finance na realizaci scény, kostýmů. Výtvarné řešení scény bude možná diskutováno s výtvarníkem Zhoufem. Divadlo, přestože nehonorované, bude mít profesionální zázemí a bude spolupracovat s profesionálními umělci.

Ne, že si to necháte ujít! :)
Sonatina 20. květen 2007 21:42:47
Konkurz

Amatérské divadlo Bez mámy z Prahy 4 hledá pro svou novou hru „Kacířka“ herečky i herce pro obsazení hlavních i vedlejších rolí.

Příběh na motivy románu od Margaret Rosenthal „Honest Courtesan“ z 2. poloviny 16. století vypráví o benátské kurtizáně a básnířce Veronice Franco,

Hra bude uvedena na přelomu roku 2007/2008 v Praze. Zkoušky začnou v září. Konkurz probíhá právě teď. Podmínkou pro přijetí je talent, možnost věnovat nastudování potřebný čas a nadšení pro věc, u představitelů hlavních postav je vítána znalost šermu.

V případě zájmu mě kontaktujte prosím na adrese verika@email.cz

Děkuji

Veronika K.Maffio: Dneska už ani děvky nemají klid na práci. Benátky se mění v jeden velký plovoucí bordel.

Marco: Kde se bere ta náhlá přecitlivělost, bratranče?

Maffio: Ále! Mám mizernou náladu!

Marco: Proč?

Maffio: Chudoba.

Kurtizána: Na to existuje pouze dvojí lék. Peníze nebo láska.

Maffio: Pche! Já s láskou nekupčím. Miluji zdarma.

Domenico: Copak bys nepřál něžnému pohlaví těch pár mincí?

Maffio: Ne. Protože to, co si ony vydělají za jednu noc, mám já za měsíc. Kde je jaká spravedlnost?

Marco: Málo se snažíš. Jdi a proveď něco užitečného. Přednes nám báseň.

Maffio: Nejsem cvičená opice pro zazobané lidi!

Marco: Od kdy?

Domenico: Všichni jsme cvičené opice, synovče. Jen naše obecenstvo se někdy liší. Nenech se přemlouvat.

Maffio: Pokud si to přeješ i ty, strýčku, k tvým službám. Téma?

Domenico: Benátky, pochopitelně. Na oslavu naší hojnosti…Marco: Veroniko?

Veronika: Vhodnější by bylo, kdybyste ovládl své překvapení, pane Veniere. Je to poněkud urážlivé.

Marco: Pan Venier? Nebuď směšná.

Veronika: Nejsem směšná. Jen s vámi jednám se stejnou přezíravostí, jakou jste poctil vy mě.

Marco: Mezi vaší přezíravostí a mou upřímností je rozdíl.

Veronika: Upřímnost? To, že jste dal přednost majetku, je upřímnost?

Marco: Nedal jsem přednost majetku!

Veronika: Ach tak. Nejste tedy hamižný. To vás ctí.

Marco: Oceňuji, že jste si všimla.

Veronika: Všimla jsem si, že jste zbabělec.

webmaster