Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   
Aktuální diskuse
FOTKY Z BITEV a jiných šermířských akcí....
(celkem 2044 ) 2044 nových
Dům rytířských ctností kalendář akcí
(celkem 1 ) 1 nový
Vikingové na severu Čech?
(celkem 3 ) 3 nové
Digladior otevírá pobočku v Mladé Boleslavi
(celkem 2 ) 2 nové
Bitva SOEST 2019 2.-4.8.2019
(celkem 3 ) 3 nové
SHŠ Drago - nesmazatelná verze :)
(celkem 26 ) 26 nových
Kornet Moravia šerm Uherské Hradiště
(celkem 1 ) 1 nový
Zbraně do zahraničí
(celkem 1 ) 1 nový
Prodám paví pera
(celkem 3 ) 3 nové
Litoměřické vinobraní 2018
(celkem 1 ) 1 nový

seznam témat -> Sdružení Ordo Teutonicorum

Pokud chcete přidat nový příspěvek musíte být zaregistrován  | nové zprávy : nahoru
Jiří z Holohlav 09. říjen 2006 09:01:14
Maršálek(27. červen 2006 22:55:03) : Po dlouhé cestě ze Svaté země doraziv ,časem i rozpuštěním řádu našeho papežem nehodným postižen,svitků starých pročítaje ,nalezl jsem výzvy této.Jsa rytířem mnichem bojovníkem jsem tímto velmi osloven -již jsem i kupce pověřil ,by podrobnějších svitků dodali.Sděl mi proto vzácný pane maršálku zda místo v komendě je stále volné a jaké povinnosti a náležitosi se k němu vztahují.S nadějí budu vyhlížeti tuto poštu holubí či posla mejla čekati ....Jiří z Holohlav
trener 12. červenec 2006 13:48:45
Siegfried(12. červenec 2006 13:40:36) : U nás a do bláta? No dovol! :-) Čekám.
Siegfried 12. červenec 2006 13:40:36
trener(12. červenec 2006 13:38:38) :
do blátu jdu obávám se stejně .))) Jen mě tam nemusíte dodělat... máte mě jen zranit :))) Jo dal sem do kupy nějaký podněty a návrhy a tak, tak to trochu učešu a pošlu ti to :))
trener 12. červenec 2006 13:38:38
Siegfried(12. červenec 2006 09:27:24) : My vás zase nad Prahou sudlicemi, cepy a kamením potlučeme :-) No nic, chystej tarčata, tabardíky a pláště, jinak jdeš do bláta :-)
Siegfried 12. červenec 2006 09:27:24
Broďan(30. červen 2006 11:35:05) :
jo jo jen se kočkujeme :) Sem tam hrníčkáře pod Prahou chytnem, a upečeme... jo jo nebo ty nepokoje v Gdansku óóó to byla jízda tý svoloče a lůzy co by se málem i k tomuhle hlásila, co sme tam nechali setnout... a upálit... rozčtvrtit... mno dobře trochu se nám to vymklo z rukou no stane se kdo sme svatej, že ?
Ronšperk 10. červenec 2006 15:38:45
Ha tak je to tedy! Místo by hříšné své duše v spravedlivé válce by jste očistili, zas a stále proti kříži brojíte. Pro slova tato Svatá zem byla stracena! Pro nejednotu. Však svědomí mé čisté zvostane a pokud v poli kalich z půlměsícem jednou budou, pak kříž co jízda nebeská v prach obrátí.

Jenže jsem k vám trochu dobově jinde. Pro mne je schizma utopie :-)
Kuno 10. červenec 2006 09:53:07
Zdravím,páni bratři!
Swienty Martin 30. červen 2006 11:47:45
Broďan(30. červen 2006 11:35:05) : A proč myslíš, že proti saracénům zvítězit křižáci nemohou? Protože přízeň boží se odnich odvrátila.
Broďan 30. červen 2006 11:35:05
hawkwind(30. červen 2006 11:21:10) : No, to je takový to kočkování, že? Sem tam se nějaký papeženec utluče cepem, upálí nebo utopí. Ale nefalšovaný pohan, saracén, maur .... to je něco úplně jiného!
hawkwind 30. červen 2006 11:21:10
Jen abychom se s těmi papeženeckými zaprodanci nebratřili až příliš!

.." I vhodili dva němce do ohně, ač jeden prosil o smilování boží, že má ženu a děti. I sedmkrát jim z ohně vyskočil, ale oni jej železnými cepy zahnali nazpět, až uhořel!"

Tak se na ně musí!
Broďan 30. červen 2006 09:12:38
Ronšperk(30. červen 2006 09:05:30) : Pravdu díš, pane. V boji proti pohanům kříž i kalich jedno musí být. Nelze šarvátek planých upřednostňovati před obranou Víry pravé!
Broďan 30. červen 2006 09:08:07
Swienty Martin(29. červen 2006 20:28:55) : Jedině v hořícím sudu dobře vysmoleném se sluší pravému křesťanu pohany machometánské na víru pravou obraceti! Neb všichní dobře víme, že nelze tyto ďáblovy zaprodance jinak, než potíráním vojenským počastovati. Nemůže prohlédnout ten, jenž je nejen duchem, ale i vzhledem ukrutným, satanu tak podoben!
Ronšperk 30. červen 2006 09:05:30
Pappi(30. červen 2006 08:43:47) : Nezavdávej sporům příčiny mezi dobré syny Boží. Prve Kruciáta mysl naši poutati má. Proti saracénům kalich a kříž jedno jsou.
Pappi 30. červen 2006 08:43:47
Broďan(29. červen 2006 12:17:33) : Ó vidíte bratří hlavu beránčí jest jste vlku hltavému v hřtán sami strkali a chlupáčka s masojiedkou mířiti chtěli. Jak jste však dopadli? Ohněm Vám teď hrozí a pohana ukrutného hrozného protivného je jim lepšího jak bratra v Kristu vierného.

Ono, zatím co jedni o mieru jednajéce druzí ti do miesta s braní lezů.

Broda hrrr.

Kuno 30. červen 2006 07:56:52
Maršálek(29. červen 2006 21:50:48) : To my jen přece chceme zachránit jeho hříšnou duši aby z hranice ohnivé mohla vyletět co bílá holubice.:>))
Maršálek 29. červen 2006 21:50:48
ale nedá se muslimovi upřít, jak vás dokázal pěkně usmířit a spojit vaše pravé zájmy :-)
Swienty Martin 29. červen 2006 20:28:55
Že se nestydíte, muslim je jen nebohý pohan, který ještě nepřišel na víru pravou.
Ale husita je sprostý heretik který se odvrátil od matky církve, zatím co katolík je smrdutý vyznavač Antikrista a svatokupec...
Lord.Egon 29. červen 2006 18:47:20
Nechť stane se tak jak pán náš praví a přívrženci kříže i kalicha spojí se v jeden voj aby tak knížete pekel a přisluhovače jeho ze země Bohulibé vyhnati mohl.Vy kdož křesťanství hlásáte zanechte planých pičovin,spojte se a mochametána ze země náší pod korouhvemi a s chorálem na rtech žeňte,neb v okamžik tento pán náš nám cestu káže.A tehdy až spojí se šiky Kalicha a Kříže ukáže se Kdož su Boží bojovníci.Chrabrost a sláva nechť provází vás a vaše činy.
Broďan 29. červen 2006 12:17:33
Vězte, že i uheský král Zikmund, z Boží vůle císař Říše římské, neváhal po Lipanech vyslat prořídlá polní vojska kališnických radikálů společně se svými voji do boje proti pohanskému Turkovi. Neboť nesváry pravých křesťanů musí ustat v boji proti skutečným nepřátelům víry.
Jest věru třeba, aby proradný machometán ukrutný poznal sílu těžkooděných jezdců stejně jako cepů okutých, sudlic a pušek všelikých na své vlastní prašivé kůži.
A bude-li zdvihnut Kříž proti pohanovi, kalich ho podepře, jakž se na věrné syny Boží sluší.
Ronšperk 29. červen 2006 11:53:36
Při tažení do Svaté Země Bohu milé jest bychom zapoměli na půtky jež dělí ty co Kristu svou duši poroučejí a co jeden lid, syn jak syn Boží, Jeruzalém jemu vrátily. Neupokojuj se Mohamedáne našimi sváry, neb ty pouhým smítkem stanou se na Kruciátě, kterou znovu dobudeme zářící Boží město. Kdos v jiné víře na Krista Pána zle pohlédneš tu poznáš sílu mečů a jezdců oděných i cepů a střel pevných. Rcete zda prvdou jest to není?
Kuno 29. červen 2006 11:29:52
Broďan(29. červen 2006 11:23:08) : Tak,tak. Z Orientu mám rád pouze Pohádky 1000 a jedné noci ale jen proto,že jsou to pohádky...:>))
Broďan 29. červen 2006 11:23:08
Kuno(29. červen 2006 11:12:43) : Také doufám, že naše nepřátelství bude dáno pouze krátkodobou nutností v boji a že jinak budou korouhve s kalichem i křížem vláti splečně nad naším ležením a prohýbajícími se stoly i podnosy.

Žádného machometána jako je Agilitas však nesmíme mezi sebou trpět. Toto plémě nečisté a z plamenů pekla lezoucí je třeba potírat nehledě na běh věků.
Kuno 29. červen 2006 11:12:43
Broďan(29. červen 2006 10:39:43) : Pravdu díš. Alespon je tím zachráníme od páchání větších hříchů...
P.S.Doufám,že nepřátelé se z nás stanou teprve až na H.S.oblékneme zbroj.:>))
Wellbloud 29. červen 2006 10:45:00
Pánové vás číst je pastva pro oči. 100 bodů pro všechny až na Agilitase :-)
Broďan 29. červen 2006 10:39:43
Kuno(28. červen 2006 17:31:01) : Hlavně, aby tam byl dostatek píce pro vaše koně, páni bratři. Vzpomeňte, jak jste ve 20-tém vyžrali okolí Prahy široko daleko. A cestou na bojiště vražděte všechny vesničany včetně nemluvňat (jak činí Kumáni uherského krále), protože i z těch nemluvňat budou za pár let věrní kališníci a hned jak unesou cepu, zle na vás budou dotírat!

A když už bereš do úst slovo bratři, tak věz, že opravdových bratrů pod obojí budou pod Hrubou Skálou celé zástupy. A dost bude ocele pro všechny papežence.


Agilitas(29. červen 2006 09:43:27) : Ty pohane přičmoudlá, co se vůbec opovažuješ svou špinavou pařátou sem něco tak odporného psáti! Tebe si přitáhl určitě někdo z panstva ze Svaté země, abys mu řiť lízal, či co?
I toho cepu je na tebe škoda, dravá zvěř, aby tě rozsápala a červi roznesli, neboť naše svatá zem by tvé mrzké pozůstatky vyflusla jak vřed smrdutý!
Pappi 29. červen 2006 10:35:50
Agilitas(29. červen 2006 09:43:27) : Machometáne špinavý! Odpovím ti stručně a věcně táhni i se svým islámem odsud z NAŠÍ drahé Evropy NÁM zaslíbené tu nejste vítáni a nemáte zde žádného místa. Směřuj své kroky zpět na svou poušť neboť věz, že Bůh je s Námi a blíží se den kdy rozpoutá se boj s peklem. Jestrada ze Zadiga či Sobieského na vás holoto špinavá.
Kuno 29. červen 2006 10:32:49
hawkwind(29. červen 2006 10:21:13) : 100 bodů :>))
hawkwind 29. červen 2006 10:21:13
Okovaným cepem přes hubu a šipku z kuše do prdele až budeš utíkat. To je jediná věc kterou se ti může od dobrého křestana dostat. Koukej mazat přičmoudlíku a nechej pány laskavě disputovati.
Běž běž v istanbulu na tebe čekají tirci s kbelíkem vazelíny!
Ronšperk 29. červen 2006 10:20:28
Agilitas(29. červen 2006 09:43:27) : Já nevím, můj přítel Matham Ben Nadžid Ben Hasan to tak horké nevidí. :-)
Agilitas 29. červen 2006 09:43:27
DŽIHÁD Vás všechny smete ve jménu Aláha !!!!!! Aláh povede naše kroky ve svaté válce, a všichni nevěřící pocítí aláhův hněv.
Ronšperk 29. červen 2006 09:21:49
Broďan(27. červen 2006 15:10:00) : Ani král se nenarodil pro ostruhy, to jest za zásluhy odměna! Děd dědy mého děda rolníkem se zrodil a Bůh mu tuto cestu určil, však on nedbavše strachu v službu knížete českého vstoupil. Tam svou statečností ostruh získal když holou rukou divokého berana k zemi srazil, tu v odměnu dostal znak jímž pyšním se i já a rod můj. Věz že plné stoly, které ty haníš já i rod můj potem a krví splatil na poli válečném, když země a zboží českých králů i lid prostý bránil jsem. To jest odměnou, ktero Bůh dává jemu věrným. Tak jest svět od věkův Kristových.

PS: škoda jen že ná dělí pár staletí. My se asi nikdy neutkáme v jednom poli. Myslím že své role bychom však hráli věrně. Je to příjemné rozptýlení :-)
Kuno 28. červen 2006 17:31:01
KDO Z ŘÁDOVÝCH BRATRŮ BUDETE NA HRUBÉ SKÁLE?
Kuno 28. červen 2006 08:20:30
Mikulas II.(27. červen 2006 18:18:35) : Urozený pane mému srdci z nejmilejších,skláním se před tvou velkodušností.
Maršálek 27. červen 2006 22:55:03
nu věčná škoda, že zdejší členové řádu OT se rozhodli pro mladší období :-)
To na červeném Hradci, v němž sídlem dlí naše sladká paní Richenza, někdy královna česká a polská, jesti stále prázdný řádový dům pro 2 rytíře a blíže neurčené množství servantů a laických bratrů. V našem projektu, jež datován jesti k létům 1300-1335, bychom s otevřenou náručí přivítali ctihodné bratry Řádu Nejsvětější Panny Marie, pokud by byli řádně vybaveni k dané době (nebo si odění a zbroj pořídili dle dobře zpracované dokumentace, jež jesti k u nás k mání). Nemálo majetků a statků Řádu jesti na Hradci a stále sídlí tu na křižáckém ostrůvku půvabná lazebná Klára se svými děvčaty... :-)

P.S. odění civilní i zbrojné, včetně nezbytné výbavy máme skutečně dobře zmapované a doložené...
Mikulas II. 27. červen 2006 18:18:35
Kuno(27. červen 2006 12:27:10) : Urozený a statečný rytíři,pane Kuno z Eichenrode,jak psáno v listu 22.tohoto měsíce,na základě toho,co onen poblouzněnec zde píše,obnovujeme nadání opavské komendy Německých rytířů.Jest Naším přáním a vůlí by pro věky přijivší stanoveno bylo toto Naše rozhodnutí.

Nos Nicolavs Secvndvs,Dei Gratiae hereditarae dux Opaviensiae et Rathiborgiae,dominus et merx civitatiae Slavkovia et dominus Prudnick,et ceterum................
Tímto ustavujeme Naši vůli.
V městě Našem Opavě povolujeme bratřím Řádu Nejsvětější Panny Marie,jinak též zvaným rytířům Německého Řádu, by dům svůj v městě Našem
do držení pojali a jej spravovali.Dále pak darujeme bretřím Řádu poddací právo ku kostelu Najsvětější Panny Marie v městě Opavě a za věrné služby a ochranu zájmů vévodského rodu,za ochranu víry a klidu v zemi Naší pak darujeme bratřím Řádu dvacet lánů polností,toliko i lesův,rybník Dolní Hamrovský a Věrtelský,dva mlýny na potoce Černoveským a právo honby v lesích vévodských.Dále pak 100 kop grošův pražských ročního platu k oltáři v Řádovém chrámu Nejsvětější Panny Marie.Tak přejeme si ,jak bylo v časech panování,Našeho otce Mikuláše I.,by kaplanství na hradě Našem,Hradci,v hradní kapli Svatého Václava ,osazeno bylo duchovním Řádu.Toto nařízení pak podddaní vévodství uposlechnouti a vykonávati mají,neb jest dobrem to co rozhodnuto jest.

Anum ut suprum datum in castrum nostrum Quingburg.

Ronšperk(27. červen 2006 14:18:23) -Urozený a statečný rytíři,pane Dobrohoste z Ronšperka,Naší Milosti Hofmistře ,víme a přijímáme od Tebe.
Broďan 27. červen 2006 15:10:00
Ronšperk(27. červen 2006 14:18:23) : Tvá řeč je sice květnatá a jistě se dobře poslouchá v honosném sále a u plného stolu. Věz však, že ne každý se narodil pro rytířské ostruhy. Ty pane a Tobě podobní a Vaše touha po moci světské i duchovní, lačnost po statcích i ouřadech donutila naše dědy a otce postavit se nesnesitelnému útlaku se zbraní v ruce. Já jsem se narodil až v době kdy pan Jiří správcoval zemi a ty slavné bitvy nepamatuji. Ale ani dnes se nemůžeme postavit panské jízdě v otevřeném poli k boji po rytířském způsobu, neboť ho nejsme znalí a nemáme ani potřebnou výzbroj.
Radili nám švýcarští bratří, abychom pro boj s pány volili nějakou horskou soutěsku, tu záseky zahradili a pak sudlicemi jim řádně zasolili, ale netušili jak rovinatá je naše zem. Stejně tak dlouhý luk u nás nemá tradici pražádnou a jak jinak lze jízdě s úspěchem vzdorovati, než na bytelných vozech, kterými se jinde jen tábory ohrazují. A tenkrát po smrti Husově byl jednooký hejtman Jan tohoto umění obzvláště znalý.

A věz, že když bude na jednoho Vašeho jezdce deset našich cepníků či sudličníků, jenom dobře! Vašich hradů, tvrzí i měst všelikých budeme lstí všemožnou i hrubou střelbou dobývati a když zvednete Kříž proti nám, zle se Vám povede! Však dobře víš o čem mluvím.
A dnes i bez vozuov již dokážeme v poli obstát. Za pavézníky jsú totiž řady kopiníků, jejichž píky jsou delší, než Vaše kopí. Takéžto střelcuov máme přehojnost, zvláště z ručnic, kteříž střílí hlavně Vaše ušlechtilé koně. Střez se pane našeho hněvu a dobře važ slova, než je vložíš v svá ústa! A pamatuj, že nejeden z pánuov oněmie, když z něho dereme odenie.
Ronšperk 27. červen 2006 14:18:23
Mikulas II.(27. červen 2006 10:13:25) : Ponkorně prosím můj pane bych v prvních řadách vojska tvého, nástrojem vůle Páně mohl býti a v prach a peklo smésti to plémě jež toliko nepravd a nečestností páchati hodlá.

Broďan(27. červen 2006 09:21:54) : Ty chlape nepoznals nik co jest zváno bojem rovným a místo v pole se na kárách ukrýváš. Ženy i syny své v pole pouštíš a životy jejich ty činy své vykupuješ a ospravedlňuješ. Bratr tvůj jež ve víře své věren zvostane před tebou životem svým nebude sobě chráněn, neb i v záda jeho dýku vnoříš bys svému dostál. Ni otec, ni matka. Moudra věků, jež ty neznalý jsi čtení za plev považovati budeš a pálit dáš i s mistry jež je tvoří, tak i klášterů a domů bohatých. Nevinnost nevěst Kristových ti svatostí nebude vezmeš si ji na holubicích, které v obranu ni křidélko nezvednou. Vesnic a polí v popel obrátíš, jen že zbožím jsouc Pána jež víru svou opustiti nehodlá. Kolik životů a ctnosti tobě padne k nohám. Toť tvou hrdostí......
Kuno 27. červen 2006 12:27:10
Mikulas II.(27. červen 2006 10:13:25) : Ne bratře,onoho chlapa jež Brodan se nazývá neznám. Vím ale že zbroj svou nechal na zakázku u šikovných platnéřů dělat a podle toho i zkušeným válečníkem asi bude.Škoda jen,že zbloudil a stojí na špatné straně. Snad prohlédne....
Broďan 27. červen 2006 10:53:55
Mikulas II.(27. červen 2006 10:13:25) : Ten zakladatel dynastie měl ale všech pět pohromadě i na smrtelném loži.
A pod Lipskou horou porazili naši bratři věrní spojivší se v nouzi s katolickými pány radikální polní vojska, která zle pustošila zemi v nesouladu s křesťanskými zásadami, na myšlenky Jana Husa zapomínajíc. Jen vzpomeňme třeba na Kasalické "onyho černé chlapy", dobře, že je pak upálili ve stodolách.
A po smrti Lišky Ryšavé uherského krále i Rakušáka Albrechta, spravoval zemi nám milý Jiří z Poděbrad, pán korouhevní a dobrý křesťan pod obojí. A z jednotné vůle pánů utrakvistických i katolických jest zvolen právoplatným českým králem. Čest jeho památce!
Siegfried 27. červen 2006 10:34:21
Mikulas II.(27. červen 2006 02:58:49) :
Buď zdráv,
neboj se ničeho, náš rod je starý a již moji předci bojovali za víru pravou. Jest tedy možné že s bratem Kunem přijede někdo z nich po tvém boku tasit meč. Neboj se ničeho a pošli list přes propast věků a jiste odpověď zajímavou dostaneš :)
Mikulas II. 27. červen 2006 10:13:25
Broďan(27. červen 2006 09:21:54) : Vše na světě tomto jest z Vůle Boží,bude-li kdy v časech přijdivších za dobré našemu stvořiteli by plémě urozených knížat z krve královské,krve Přemysla Otakara Českého krále,ze světa tohoto zprovozeno pak před vůlí Stvořitele skloní se dynastie naše .Ni však před zlořádem a zlovolných lapkův a vyvrhelův plemenem,jenžto,jak pravils,v časech příštích v zemi této přenádherné a Bohu milé nepravosti páchati tak i blůdův kázati bude.Před drahným časem, v parném červenci roku 18. otec Náš, Mikuláš I.,zakladatel dynastie,na loži smrtelném,sklánějíc se před majestátem smrti pravil poslední slova na světě tomto:Nostrae filii,memento culpae premitae poena comae....... tato slova praví že každý čin,jenž není našemu Pánu a Stvořiteli milen bude ztrestán.a věz , kdes u malé vísky Lipany dojde Všemohoucímu Jeho nezměrná trpělivost a vrátí na tento svět řád a mír.
Kuno(27. červen 2006 07:33:51) : Tak jaks pravils a vyznal tedy přijímám.Nu udaten jest ten jenž Broďan se zove.Ty znáš toho snílka a lžiproroka?Chran nás Bože pžed fantaskními bludy toho jenž prý Janem Husem zváti se bude...............................
Siegfried 27. červen 2006 10:04:23
Broďan(27. červen 2006 09:21:54) :
:) a o století později po jejich přijímání nezbude skoro nic .)) hřmot vozů... ten začátkem šestnáctého století dozní někde u Schönbergu, čímž tento anachronismus skončí... oni už drahně let před kachními válkami švýcaři věděli že stačí dobrá píka... na co sebou tahat velký a drahý krámy a živit tolik koní .)))
Pravda vítězí .)) hehe jen je otázka která, kdy a kdo jí vlastně má :)))

Broďan 27. červen 2006 09:21:54
Mikulas II.(27. červen 2006 02:58:49) : To ještě nevíš šlechetný pane Mikuláši, jak se povede Tvým državám v příštím století. Opavské knížectví bude držet udatný Viktorin, syn samotného krále Jiřího Poděbradského nepokořeného utrakvisty, a myšlenky Husova učení pevně zakoření v celé této končině. A bratří a sestry přijímající pod obojí způsobou (tělo i krev Páně, to ještě nemůžeš vědět) budou hlásat pravdu Boží i ve století 16.-tém navzdory hněvu olomouckých biskupů.
Pamatuj, že PRAVDA ZVÍTĚZÍ a pravda je na naší straně. A my budeme vždy pravdu bránit, proti všem, neboť antikristu nesmí dobrý křesťan ustoupiti!
A odhodlanost katolických rytířů je snad zapříčiněna jejich nevědomostí, neb zřejmě ještě neslyšeli hřmotu našich vozů a našich chorálů pěných tisíci věrnými hrdly. Neokusili našich cepů, sudlic, kuší a tarasnic. Sedí jen za zdmi svých hradů a tvrzí a chvástají se, nevěda, jak zle se povede jejich pýše až k nim přijdou bratří!
Kuno 27. červen 2006 07:33:51
Mikulas II.(27. červen 2006 02:58:49) : Věz pane Mikuláši,že bratra Siegfrieda znám a vyznávám,že je silný,statečný a pevný ve víře v našeho Pána.
Mikulas II. 27. červen 2006 02:58:49
Siegfried(23. červen 2006 10:37:52) : Bud pozdraven.
Jak vidno,nejsi tím za koho jsme tě měli,nicméně neskonale potěšeni Jsme,žes bojovníkem za víru pravou a Boha Všemohoucího.Alebrž-to nejsme živi v časech husitských,nemůžeme Tebe a služby Tvé proti husitům užíti.Pakli.že ale staneme bok po boku v kterékoliv bitvě,kde zlo bude likvidováno,pak budeme neskonale potěšeni spoluprácí naší.Jak pravili Jsme bratru Kunovi,země opavská jest zastáncům víry pravé a pronásledovatelům zla otevřena.
Siegfried 23. červen 2006 10:37:52
Mikulas II.(22. červen 2006 19:40:20) : Zdravím v pátečním dopoledni pane Mikuláši. Nyní přebývám na novém městě pražském, a s Bilinou jsem nikdy spojen nebyl. Tedy jde dozajista o záměnu osob. Ale myšlenka na sjednocení sil víry pravé v boji proti kacířům mě zaujala velice. A rád postavím své kopí za tuto věc. Takže pokud bys mi chtěl sdělit více pošli list na siegfried@barbarossa.cz
Mikulas II. 23. červen 2006 08:58:12
Kuno(23. červen 2006 07:47:28) : Jak vidímetak zle na tom nejsi,bratře Kuno......nebo Urozený a Statečný rytíři Kuno von Eichenrode.
Toliko jen k Tvému,jak pravíš,psaní.Již drahně tomu lunárií,kdy popatřiv okem Naším na onu divotvornou bílou truhlici,jenž nejen listiny ale .............i mnohé iluminace tam zjevuje,však jen tomu vyvolenému,jenž tajuplný klíč má a jej do prapodivných nicotních kvádříků vytuká,by vstoupiti mohl,tak tehdy My,vévoda Mikuláš,popatřili na ,,nick,,Kuno i na to cos sepsal.Tu ponenáhlu svitlo nám,by obnovení staré tradice uskutečněno bylo.Neb Ty,urozený pane,jak pravíš,netoliko znal psaní,však mnohokráte více jest než psaní potřebno pozdvihnouti měč na obranu víry a Boha Všemohoucího a to Ty pane a bratři tvoji mají mnoho.Však bude-li kdy v časech přiševších den kdy setkáme se ,pak rádi Tobě, pane Kuno,audienci udělíme.Pan z Ronšperka jest Naší Milosti vévodské ,Hofmistrem a ten zodpoví Tobě vše co zvěděti budeš chtíti.
I CREDO IN UNUM DEUM
anno ut suprum in castrum nostrum Schellenburg
Broďan 23. červen 2006 08:45:27
Pappi(22. červen 2006 09:51:58) : Bratře, to je jedno, že už jsou tři. Pomni na slova písně: "Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřáteli neutiekajte!"
Je třeba, aby ty papeženské jednušky pořádně pocítili hrubě okutého cepu na svých leštěných plátech a více se pravdě neprotivili!
A kdyby nebyli tři, ale tři sta či tři tisíce pamatuj, že "neslušíť věrnému křesťanu před antikristem ustoupiti".

P.S. zítra je kvůli těm jednuškám brigáda, ach jo. Budou se čistit městské příkopy od bordelu a natahovat řetězy a stavět šraňky v ulicích. Sraz je v 8 hod. pod korouhvemi na náměstí, jako obvykle. Jo, a každý si má vzít zbraně a zbroj, co má doma. Chátra dostane něco z městské zbrojnice.
Ta zatim. Broda hrr!!
Kuno 23. červen 2006 07:47:28
Mikulas II.(22. červen 2006 19:42:15) : Před bratry svými žádných tajností nemám. Svátek sv.Jana oslavím kratochvílemi pro potěchu pánů i lidu prostého v okolí malenovického panstí.Týden nato míním být po sedm dní a nocí hostem pána na Zvíkově....
:>))) Moc mi to psaní tímto stylem nejde. Můj mail:ordo10@volny.cz
Mikulas II. 22. červen 2006 19:42:15
Kuno(22. červen 2006 17:26:14) : Bratře v Kristu,kde spatřiti Tebe možno gest?Kaqm kroky své směřuješ pro tento rok?Neníli to snad tajnostmi opředeno:-)
Mikulas II. 22. červen 2006 19:40:20
Siegfried(22. červen 2006 09:21:45) : Pane Siegfriede,bud tak neskonale laskav a jedenu malou otázku Nám zodpověz:Jsi Siegfried jenž strážníkem v městě Bílina,jest??
Kuno 22. červen 2006 17:26:14
Mikulas II.(22. červen 2006 17:16:08) :
Jak pravdivá a krásná slova!
Mikulas II. 22. červen 2006 17:16:08
Kuno(22. červen 2006 12:21:50) : Bratře v Kristu,věz toliko že věrnost víře a Bohu Všemohoucímu jest nám nadevše poklady a statky na tomto světě.Nebažíme již po světské slávě.To již v časech minulých naplněno bylo dosytosti.Bude-li potřebno Řádu Nejsvětější Panny Marie,pak My,Mikuláš II.,dědičný vévoda Opavský a vévoda Ratibořský,pán Slavkova a Prudnicka,et ceterum...nebudeme šetřit bohatstvím budeli vynaloženo zcela na vymýcení kacířství v českém království.v dobách budoucích by sémě dábelské vybujeti mohlo a naši milovanou zemi zaplavilo.
UT DIABOLLO SEMPER FERRIATUR.To JEST NAŠÍ MILOSTI NEJVYŠŠÍM KRÉDEM.A budiž darem skromným v časech budoucích komenda se zbožím náležejícím Řádu Německému,neb obranou víry v zemi Naší stále
jest Naše Milost zaujata.Nuž tedy v budoucnu snad syn Náš,jenž na Opavsko - Ratibořský trůn usedne,bude vděčen ,,pozvání,,řádu na ůzemí Naše.Amen.
Kuno 22. červen 2006 12:21:50
Pappi(22. červen 2006 09:51:58) : Zdání klame...Řád je bohatý,otevřeme truhlice,nakoupíme žoldnéřů a jistě i páni věrni Římu rádi přispěchají na pomoc lidem zbrojným nebo i penězi.
Pro větší slávu Boží..a pak i kořist válečnou.
Já sám budu štědře po právu rozdělovat....:>))
Ronšperk 22. červen 2006 10:31:56
Pappi(22. červen 2006 09:51:58) : Pappi(22. červen 2006 09:51:58) : Nenech se mýlit. Můj Pán Zbožný Mikuláš toho jména druhý jedním mužem není. Vládnouc dobře spravedlivě v zemi své po boku jeho mnoho rytířů a mužů zbrojných jemu paže tvoří a právo Boží a rodu Přemyslova sv. Václava jehož jest potomkem v té zemi ustavují. Kdokoliv pro ti Božímu řádu staviti by se chtěl ten hradbu železnou okusí. Neb jest Pán Mikuláš prvým rytířem v zemi své a víry ochráncem.
Siegfried 22. červen 2006 10:29:17
Pappi(22. červen 2006 09:51:58) :
:))) doufám že ti klapne to úterý :)) uvidíme kolik toho svedeš porazit... jestli aspoň tři :))
Jinak se neraduj, v našem řádu je nás taky pár, kromě těchto externích bratří .)))
Pappi 22. červen 2006 09:51:58
Siegfried(22. červen 2006 09:21:45) : Sláva ! už je Vás...tři.
Siegfried 22. červen 2006 09:21:45
Mikulas II.(21. červen 2006 16:57:49) :
konečně další soukmenovec, na naší strastiplné pouti. Akorát z takové dálky :)
Kuno 21. červen 2006 17:09:40
Mikulas II.(21. červen 2006 16:57:49) :
No,popravdě KUNO se tu píšu proto,že můj nick zde nebyl volný.
No a když už KUNO tak snad von Eichenrode.To jsem si ted vymyslel...vyjadřuje původ a přibližně civilní příjmení.:>))
Jméno Kuno von Lichtenstein bych si přece jenom neodvážil užívat....:>)
Kuno 21. červen 2006 16:56:02
Maršálek(21. červen 2006 16:33:43) : No,obávám se,že ten můj Teuton je přece jen o něco mladší...
Kardinál by se Vám nehodil? Církevní roucho se tak moc neměnilo.
Maršálek 21. červen 2006 16:36:46
Siegfried(21. červen 2006 09:20:22) : Johanity verbije Jakub Hrabec, ale o sto let nato je z něj zavilý Husův příznivec :-)
Maršálek 21. červen 2006 16:33:43
Kuno(21. červen 2006 07:22:16) : nám zatím stále k projektu chybí zmiňovaná hradecká komenda OT, nějaké informace o jejich působení na Hradci 1300 viz www.dvur.radekpl.net - věnná města
Kuno 21. červen 2006 11:01:02
Pappi(21. červen 2006 10:08:11) : Dočkej času jako HUSA klasu....
A vůbec...kdepak jste se naučili číst a psát??
Siegfried 21. červen 2006 10:21:40
Pappi(21. červen 2006 10:08:11) :
:)))) kachny všude samý kachny :)))
mečem vládnout netřeba, kopí funguje lépe:) Ale lepší je mrštný jazyk a slizké slovo.. a trpělivost... jen pár století a po přijímání po obojím vám neštěkne ani pes.. :)))

Pappi 21. červen 2006 10:08:11
Siegfried(21. červen 2006 09:20:22) : K tomu dorážení, mno bude hezké když dorazíte alespoň dva, protože ostatní vaši soukmenovci to nějak zabalili nebo vůbec jsou nějací ? Vykořeňovat pak můžete plevel na našich městských pozemcích neboť svlačec je nezmar a každého křižáka rádi zapřáhneme a naučíme více než hubou mlátiti, neboť mečem stejně dávno nevládnete již od pradávných dob Palestiny.

Takže, kluci křižáčtí přijdte ať si pro vás nemusíme jít sami či jste jak staré tlachavé ženštiny, kterým srdce propadlo až někam do kalhot?

Maršálek říkal, že vás nechce u dvora ani vidět, prý taková havěť mnišská rozpínavá nenažraná mu nebude kecat do jeho světských radovánek, ale váš řádový majetek prý pod ochranu vezme mile rád. Vždyť je také pravé církve syn !
Kuno 21. červen 2006 10:03:07
Siegfried(21. červen 2006 09:20:22) : Doporučil bych infiltrovat mezi ně toho vašeho husitu z Hajnice a s troškou jemné diplomacie se servou mezi sebou.....:>))
Siegfried 21. červen 2006 09:20:22
Kuno(21. červen 2006 08:24:20) :
Zdravím soukmenovče, slyšel si ten řev holoty kacířcské ? Jest třeba to plemeno zrádcu víry pravé vykořenit.
Co kdybychom začali indoktrinací některých jejich společenských vrstev a šikovně to vyustili v jejich bratrovražednou válku ? A co zbude dorazíme...
Jinak že bych si udělal řádovýho němce... ?
Maršálku johanitu nechceš ?
Kuno 21. červen 2006 08:24:20
Pappi(21. červen 2006 08:16:54) : Hlavně abyste nezačali boj proti sobě:>)).
Neb veliká je moc Řádu...
Pappi 21. červen 2006 08:16:54
Kuno(20. červen 2006 17:39:57) : Ha ha ha no moc Vám to v tom Vašem úle nehučí !

Slyš, naše polnice již troubí, bude boj pod korouhví s kalichem proti kříži, proti všem.
Kuno 21. červen 2006 07:22:16
Maršálek(20. červen 2006 17:55:58) : To P.S. je velmi inspirativní....
Pokud Vám bude moje maličkost vyhovovat,rád přijmu místo po Vašem boku.
Kydliman 20. červen 2006 21:32:33
Pane Maršálku doufám, že již brzo bude na vaší straně stát posádka jedné malé strážní tvrze. Pak nebude problém s tou heretickou lůzou zatočit :-)
malving 20. červen 2006 20:39:41
Až spatříte naše cepy a oddanost v našich očích, seznáte, že pouze naše víra je ta pravá, ale to už pro vás nebude úniku... TO my jse boží armáda a vy pouze obchodníci s vírou...
Maršálek 20. červen 2006 17:55:58
Kuno(20. červen 2006 17:39:57) : uvítáme 2 řádové rytíře a blíže neurčené množství servantů a laikých bratrů do hradecké komendy v rámci našeho projektu Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy, podmínkou je odění a výbava k létům 1275-1350 :-)
P.S. lazebná Klára vás uvítá s otevřenou náručí :-)
Kuno 20. červen 2006 17:39:57
Zapomenme na staré sváry a stanme také jednotně pod korouhví s Křížem tak,jak se na správné křestany sluší!
Husité a jiní kacíři ohavní už ke šturmu troubí!
"Christ ist erstanden!"

webmaster