Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Poklady moskevského Kremlu 12. leden 2012 17:06:00
 
Výstava je sestavena do tematických celků, ilustrujících role ruských panovníků z rodu Romanovců, události na carském dvoře či každodenní život v Rusku 16. a 17. století.

Datum konání: 9. 12. 2011 - 4. 3. 2012
Místo konání: Císařská konírna Pražského hradu

Sbírky kremelských muzeí pocházejí převážně z historického carského pokladu a patří k nejkomplexnějším muzejním sbírkám na světě. Předměty a umělecká díla, představená na výstavě na Pražském hradě a shrnutá do katalogu, se datují především do 16. a 17. století a tvoří reprezentativní výběr exponátů se státnickou i církevní tématikou. Název výstavy odkazuje na výjimečné postavení ruských panovníků, z nichž právě slavná dynastie Romanovců, panující více než 300 let, symbolizuje vliv, bohatství či postavení vládce na Rusi a hlavy pravoslavné církve.

Impulsem pro významné politické, společenské i kulturní události ruských novověkých dějin byla vlna reforem a aktivit, podporujících hospodářský rozkvět země, intenzivní kontakty s Evropou, rozvoj vědeckých i uměleckých disciplín. Přímo v Kremlu pracovala řada špičkových architektů, umělců či řemeslníků, kteří v kombinaci s ohlasy ruské tradiční kultury vytvořili specifický styl tzv. moskevské renesance.

Výstava v Císařské konírně je koncipována do čtyř tématických a chronologických oddílů, které návštěvníka provedou:

1) historií ruského státu v 17. století a symbolikou panovnické moci, včetně významných originálních odznaků státní moci, jako jsou barmy, žezlo či zlatý řetěz zdobený rytými motlitbami;

2) dvorskými ceremoniály a jejich organizací, včetně slavnostních hostin a drahocenných darů přivážených carům zahraničními vyslanci (bohatě zdobené zlacené nádoby, např. bratiny či čerpák, stolní ozdoby apod.);

3) každodenním režimem a prostředím carského dvora s odkazem i na intimní rodinný život carevičů a careven (náušnice, knoflíky, boty, či textilie);

4) nezastupitelnou rolí pravoslavné církve, jejích nejvyšších představitelů a liturgických či svátkových slavností (bohatě obkládané ikony a předměty pojící se s liturgií).

Více než 150 nejkvalitnějších exponátů rozličných technik, zpracování, datace i rozměrů vybrali z kremelského pokladu kurátoři a správci moskevské sbírky a ve spolupráci se Správou Pražského hradu připravili jedinečnou instalaci, odpovídající nejmodernějším expozičním standardům (instalace exponátů, nasvícení výstavy, doprovodné materiály, publikace).

Informace pro návštěvníky:
Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Poklady moskevského Kreml

● Pořadatelé: Správa Pražského hradu a Státní historicko-kulturní muzeum Moskevský Kreml
● Od 9. prosince 2011 do 4. března 2012
● Císařská konírna Pražského hradu
● denně od 10.00 do 18.00 hodin
/zavřeno pouze 24. prosince; 31. 12. tradičně otevřeno pouze do 16.00 hodin/

- Základní vstupné: 160,-
- Snížené vstupné: 80,-
- Rodinné vstupné: 240,-

 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster