Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Na Pražský hrad se vrátila expozice Svatovítského pokladu 12. leden 2012 16:59:00
 
Je to výběr z největšího a nejposvátnějšího chrámového pokladu v českých zemích shromažďovaného při kostele, později katedrále sv. Víta už od 11. století.

Datum konání: 16. 12. 2011 - 16. 12. 2021
Místo konání: Kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu

V expozici návštěvníci uvidí 139 bohatě zdobených relikviářů, liturgických předmětů a náčiní, bohoslužebných rouch a celé řady dalších objektů včetně deskových obrazů nevyčíslitelné historické a umělecké hodnoty.

K nejvzácnějším mezi vystavenými díly bude patřit více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV. Kříž se označuje také jako korunovační, neboť byl užíván při korunovacích. Bývá vystavován spolu s českými korunovačními klenoty.

Přípravě expozice předcházelo kompletní restaurování historického exteriéru i interiéru kaple sv. Kříže. Kaple byla postavena po polovině 18. století v první etapě tereziánské přestavby Pražského hradu, kterou vedl vídeňský dvorní architekt Niccolo Paccassi. O sto let později ji nechal přestavět rakouský excísař a poslední český král Ferdinand I.

Někdejší expozice Svatovítského pokladu v kapli sv. Kříže z roku 1961 byla uzavřena kvůli nevyhovujícím bezpečnostním podmínkám na počátku 90. let a vystavené předměty byly uloženy v tzv. Hilbertově klenotnici v katedrále sv. Víta. Poklad jako celek nebyl od té doby přístupný veřejnosti.

Informace pro návštěvníky:
● Svatovítský poklad – Nová stálá expozice na Pražském hradě
● Kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu
● Otevřeno denně 10.00 – 18.00 hodin
/zavřeno pouze 24. 12.; 31. 12. otevřeno do 16.00 hodin/
● maximální kapacita objektu je 45 návštěvníků
● pořadatelé: Správa Pražského hradu a Metropolitní kapitula u svatého Víta

Vstupné:
/z kapacitních důvodů není expozice zařazena
do prohlídkových okruhů Pražského hradu/

Žáci základních škol ve skupinách 150,-/školní třída
/skupiny do 30 žáků + 2 učitelé zdarma/
/nutno doložit seznam potvrzený školou/

Zlevněné vstupné 150,-
/studenti, senioři, držitelé průkazů ZTP/

Základní vstupné 300,-

Rodinné vstupné 600,-
/max.2 dospělí a až 5 dětí do 16 let/

 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster