Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

VÝSTAVA Z HISTORIE: Život Pražanek v muzeu 07. leden 2012 19:37:00
 
Od pravěku k vysoké škole
Výstava je koncipována tak, že seznamuje se životem žen na území Prahy od pravěku. Jejich život je prezentován archeologickými nálezy nástrojů, ale i ozdob a šperků a pokračuje v průběhu staletí až k době, kdy se první ženy v Praze objevily na vysokých školách.

Ty nejslavnější
Které ženy významně ovlivnily život Prahy? „Osobně bych zmínila kněžnu Mladu, dceru Boleslava I. která byla vlastně první českou diplomatkou, putovala do Říma k papeži se žádostí o zřízení biskupství v Praze, což se jí nakonec podařilo,“ připomenula slavnou Pražanku jedna z kurátorek výstavy Miroslava Šmolíková. Život města ovlivnila i sv. Anežka Česká, spoluzakladatelka křížovnického řádu. „Já bych vyzdvihla ty ženy, které se pustily do vysokoškolského vzdělání - Vlastu Baborovou nebo Alici Masarykovou a určitě nelze zapomenout na Pepičku Náprstkovou, která s manželem Vojtou Náprstkem organizovala hlubší vzdělávání žen v rámci Amerického klubu dam,“ řekla druhá kurátorka výstavy Pavla Státníková.

„Muzeum navázalo na tradici spolupráce s Café Louvre a otevřelo jako součást výstavy Dámský klub, kde se podává občerstvení, samozřejmě i mužům je vstup povolen. Projektem oslavujeme 130. výročí založení našeho muzea, počítáme například s malým filmovým festivalem ve spolupráci s kinem Mat, divadelním festivalem na základě spolupráce s Městskými divadly pražskými apod. Výstava končí v dubnu a do té doby proběhne i vědecká konference a řada besed,“ uvedla ředitelka muzea Zuzana Strnadová. Kromě toho je projekt navázán na webové stránky Dcery Prahy, které vytvořila Městská knihovna Praha.

Publikace k výročí
Muzeum připravilo ke 130. výročí i výroční tisk, který představuje pro každé desetiletí existence jeden z významných sbírkových předmětů, například originál Mánesova orloje, křtitelnici od sv. Rocha apod. Publikace je za symbolickou cenu 130 korun.

více na : www.praha.eu
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster