Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Smutná zpráva 19. červen 2011 11:40:00
 
Přátelé,byť většina z vás již slyšela onu neradostnou novinu, nepíše se mi lehce. Náš kamarád Michal Šubrt zemřel. Nicméně, času na truchlení bude dostatek, je třeba se zabývati věcmi praktickými. Michal pracoval sám na sebe a jak dobře víte, není snadné se tímto způsobem uživit, natož pak vytvořit finanční polštář pro situace nenadálé. Zvláště, potýkáte-li se s vážnou chorobou. A právě tato nenadálá situace nastala. Vzhledem k našemu dlou...holetému přátelství pociťuji jistý díl odpovědnosti za osud Michalovy ženy a dětí a proto jsem se rozhodnul, z vlastní vůle (byť jsem o tomto Radku zpravil), uspořádat finanční sbírku ve prospěch Michalovy rodiny, za účelem překlenutí nelehkého období, které je čeká.

Obracím se tedy na ty z vás, kteří Michala znali, s prosbou o jakýkoliv finanční příspěvek, který vás nebude "bolet", ale pomůže potřebným.

Za tímto účelem jsme dnes zřídili bankovní účet u České spořitelny, s plným disponačním právem Radky Šubrtové, s tím, že případný obnos z účtu Radka vyzvedne nejpozději k 8.7.2011, kdy bude účet zrušen.

Číslo účtu je:22 61 46 81 53 / 0800

Budu vám velmi vděčen, podniknete-li kroky k šíření informací o sbírce mezi dalšími Michalovými přáteli a známými.

Posledním rozloučení s Michalem, proběhlo 17.6.2011od 14:00h. v modlitebně Obce křesťanů, Na Špejcharu 291/3, 17000 Praha 7.


Pevně věřím, že jsem vás touto iniciativou nepohoršil,

s úctou

Milan Baroch

 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster