Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Poklady Moravy 03. únor 2011 21:46:00
 
V časové lineární lince je zpřítomněn fenomén Morava, a to sofistikovanou muzejní prezentací, ale i způsoby méně muzejními a tradičními.

Samotná expozice přiblíží život na Moravě od pravěku (sbírkové předměty stáří až 800 000 let) přes středověk až pro novověké dějiny, které budou prezentovat Moravu jako zemi svobody, víry, vědy a umění. Nastíněn bude též odkaz Moravy národnímu kulturnímu dědictví.

Moravské zemské muzeum je druhé největší a druhé nejstarší muzeum v České republice. Svými rozsáhlými sbírkami (přes 6 milionů předmětů) jej lze srovnat pouze s Národním muzeem v Praze. Mimo aktivity muzejně-prezentační a edukační je to také špičkové vědecké pracoviště, což dokládá i zařazení Moravského zemského muzea mezi výzkumná pracoviště.

Výstava je primárně budována ze sbírkových předmětů MZM (řada sbírkových předmětů je vystavena vůbec poprvé nebo po velmi dlouhé době), vedle toho ale byla navázána spolupráce i s dalšími partnery jako jsou Národní památkový ústav, Moravská galerie, Ústav archeologické památkové péče Brno, Moravská zemská knihovna, Archív města Brna, Archeologický ústav AV ČR, Národní divadlo Brno, krajská a okresní muzea.

Součástí expozice je i prezentace jednotlivých moravských krajů prostřednictvím vybraných sbírkových předmětů z jednotlivých regionálních muzeí.

Symbolem výstavy je tajemná soška šamana, jehož stáří se datuje přibližně do stejného období jako věstonická Venuše, tedy asi na 25.000 let. Zobrazení muže z tohoto období jsou velmi vzácná, takřka ojedinělá. Soška byla nalezena v roce 1891 v Brně ve Francouzské ulici při kopání kanálu. V hrobu muže byly spolu s kostrou nalezeny ještě další milodary a nálezový celek je na podkladě těchto milodarů interpretován jako hrob šamana. Figurka muže je vyřezaná z mamutoviny
a skládá se ze tří částí – hlava, trup a levá paže. Hlava i trup jsou podélně provrtány, takže byly původně asi spolu spojeny. Levá paže byla k trupu pravděpodobně také připojena, protože je ukončena plochou, jež měla nepochybně přiléhat k podobné ploše na trupu. Nohy pravděpodobně figurka měla. Svědčí o tom rovná plocha s jamkou na trupu vpravo dole. V dolní části trupu je výrazně vytvořeno mužské pohlaví. Jedná se zřejmě o nejstarší známou figurku složenou z více částí – o loutku.
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster