Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska 03. únor 2011 21:40:00
 
Současná archeologická expozice Národního muzea s názvem "Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska", která je instalována v šesti sálech prvního patra historické budovy na Václavském náměstí, je aktualizovanou verzí předchozích expozic "Pravěk Československa" (1958) a "Pravěké dějiny československého území" (1966).

Promyšlený způsob prezentace jednotlivých předmětů, struktur a jevů z nich vyplývajících spolu s použitím tzv. proudové vitríny dovolily přehledně a srozumitelně vyjádřit myšlenku kontinuity vývoje osídlení i genetické a chronologické vztahy archeologických kultur, a to spolu s jevy hospodářskými, společenskými a kulturními.

Proudová vitrína vedená podél pravých stěn všech sálů předvádí vlastní archeologické nálezy, tj. nástroje, zbraně, ozdoby, keramiku, kultovní a užitkové předměty atd. Orientačně je rozdělena do 63 úseků (vitrín), ve kterých je představen vývoj od starší doby kamenné po raný středověk.

Obsah proudové vitríny je členěn podle geografických, historických a archeologických ukazatelů. Vpředu se obvykle nacházejí předměty z Čech, za nimi z Moravy a posléze ze Slovenska. Časově následné archeologické kultury jsou umístěny zprava doleva ve směru prohlídky, kultury současné vedle sebe. Každá archeologická kultura má obvykle své vlastní podlaží.

Na zadní stěně vitríny je umístěno heslovité naznačení jevů společenského a hospodářského vývoje, oživené zejména kresebnou a fotografickou dokumentací. Na horní části čela proudové vitríny najde návštěvník fotografie vybraných předmětů uměleckého charakteru.

Podél levých stěn sálů jsou ve zkratce předvedeny archeologické prameny z různých, převážně evropských oblastí, které měly určitý vztah k českým zemím a Slovensku. Ve středu sálů byly instalovány rekonstrukce vzhledu pravěkých hrobů, modely obydlí, opevněných sídlišť apod.

Archeologická expozice:
1. sál - Doba kamenná
2. sál - Starší doba bronzová
3. sál - Střední doba bronzová
4. sál - Mladší a pozdní doba bronzová, starší doba železná
5. sál - Doba laténská, doba římská a stěhování národů
6. sál - Raný středověk

Otevírací doba:
Otevírací doba od 1. 6. 2010:

Pondělí: 10.00–18.00
1. úterý v měsíci – sanitární den: Zavřeno.
Ostatní úterky v měsíci: 10.00–18.00
1. středa v měsíci: 10.00–20.00
Ostatní středy v měsíci: 9.00–18.00
1. čtvrtek v měsíci: 10.00–18.00 / od 14.00 do 18.00 volný vstup (volný vstup v 1. pondělí v měsíci byl zrušen)
Ostatní čtvrtky v měsíci: 10.00–18.00
Pátek: 10.00–18.00
Sobota: 10.00–18.00
Neděle: 10.00–18.00

Upozornění pro návštěvníky:
Prodej vstupenek končí půl hodiny před koncem otevírací doby.

Upozornění na krátkodobé omezení otevírací doby:
Ve čtvrtek 3. 2. 2011 – otevřeno pouze 10.00–16.00 (volný vstup tento den zrušen s náhradou 10. 2. viz níže)
V úterý 8. 2. 2011 – otevřeno pouze 10.00–16.00
Ve čtvrtek 10. 2. 2011 – otevřeno 10.00–18.00 – vstup od 14:00 do 18:00 zdarma (náhrada za první čtvrtek v měsíci)

Děkujeme za pochopení
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster