Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

GEJŠA A SAMURAJ 03. únor 2011 21:33:00
 
Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Ve dvou přízemních výstavních sálech Náprstkova muzea se vystavuje na 780 předmětů, největší pozornost je věnována čepelím japonských mečů restaurovaných v roce 2009 a výjimečné sbírce mečových záštit, která doposud nebyla jako celek vystavena.
Život gejš se představí předměty pro ozdobu i pro denní potřebu. Gejši svým způsobem určovaly styl ve společnosti. Oblékaly se podle poslední módy, byly vzdělané v různých druzích umění, a protože jejich klienty často bývali hodnostáři politického a veřejného života, uměly konverzovat i na tato témata a znaly mnoho z politického zákulisí.
Slova gejša i samuraj přešla do české slovní zásoby i s českým pravopisem a dodnes navozují atmosféru starého Japonska. Zatímco samurajové, jejichž meče, mečové záštity a další výstroj se představuje v prvním sále, už dnes opravdu existují jenom v historických filmech nebo televizních seriálech, gejši byť v redukovaném počtu stále zůstávají součástí i dnešního Japonska.

Samurajové měli velmi podstatný vliv na japonskou společnost a kulturu po dlouhé období téměř 700 let (1185-1868). Byli to válečníci dvou extrémů – byli vycvičeni k zabíjení na jedné straně ale také k tomu, aby obdivovali krásu básní, květů i myšlenek na straně druhé.
Na rozdíl od samurajů začaly gejši bavit pánskou společnost teprve v polovině 18. století, přesto fenomén gejša dosáhl v zahraničí stejné popularity jako samuraj. Profese gejši se často zaměňuje s profesí prostitutky. Ale úkolem gejš bylo naplňovat jakési romantické představy samurajů, bavit společnost duchaplnou konverzací, zpěvem a tancem a pečovat o pohodlí návštěvníků čajoven zábavních čtvrtí

Doprovodné programy :

Únor

CESTA SRDCE
11. 2. 2011 18:00
Přednáška o filosofii samurajů. Přednáška bude doplněna komentářem přímo ve výstavě Gejša a samuraj. Přednášející: Vladimír Hotovec.
Vstupné: 30 Kč

--------------------------------------------------------------------------------


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU GEJŠA A SAMURAJ
12. 2. 2010 14:00
Komentovaná prohlídka výstavou Gejša a samuraj. Výstavou návštěvníky provede Mgr. Dita Nymburská.
Vstup na přednášku zdarma k platné vstupence do expozice.

--------------------------------------------------------------------------------


JAPONSKÝ MEČ, HISTORIE JEHO VZNIKU AŽ PO SOUČASNOST
17. 2. 2011 17:00
Přednáška představí návštěvníkům průběžný vývoj metalurgických a konstrukčních změn čepelí a souprav japonského meče v periodách japonských dějin a mečířských škol. Popsány budou i rozdíly mezi klasickým a moderním restaurováním čepelí. Přednášející: profesor Viktor Ono Hasuhana, Bc. Milan Stecker.
Vstupné: 30 Kč

--------------------------------------------------------------------------------


VÝROBA A MALOVÁNÍ VĚJÍŘŮ
19. 2. 2011 14:00
Výtvarná dílna pro děti od 6 do 12 let a rodiče. Rezervace na telefonu: +420 224 497 511 nebo na emailu: lucie_cechova@nm.cz.
Vstupné: 30 Kč

--------------------------------------------------------------------------------


VÝROBA TRADIČNÍHO JAPONSKÉHO RUČNÍHO PAPÍRU
19. 2. 2011 13:00 – 15:00 hod.
a
20. 2. 2011 13:00 – 15:00 hod.

Výtvarná dílna pro děti i dospělé. Návštěvní si se dozvědí informace i tradiční výrobě ručního papíru v Japonsku a následně si sami papír zkusí vyrobit. Výtvarná dílna je pořádána ve spolupráci s česko-japonskou společností. Dílnu povede pan Sato.
Vstupné: 30 Kč.
Rezervace na telefonu: +420 224 497 511 nebo na emailu: lucie_cechova@nm.cz

--------------------------------------------------------------------------------

 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster