Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Evropské umění od antiky do závěru baroka 24. leden 2011 15:19:00
 
Ta v sobě zahrnuje jak díla starších toskánských mistrů (B. Daddi, Lorenzo Monaco), tak práce benátské školy (dílna Vivariniů) a mistrovské ukázky florentského manýrismu (A. Bronzino, A. Allori). Pozoruhodnému souboru staršího nizozemského malířství vévodí monumentální oltářní archa Jana Gossaerta zv. Mabusse.Vystavená sbírka ikon nabízí příklady z tvorby většiny významných center Středomoří a východní Evropy.
Ve druhém patře paláce se návštěvník setká s tvorbou italských, španělských, francouzských a nizozemských mistrů 16. - 18. století. Nechybí zde velká jména evropského malířství, mezi nimi Tintoretto, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens či van Dyck. Mimořádnou kvalitou vyniká zvláště kolekce holandských mistrů, které vévodí díla Rembrandtova, Halsova, Terborchova, Ruysdaelova a van Goyenova. Samostatný kabinet, instalovaný ve stylu první poloviny 19. století, připomíná osobnost Josefa Hosera. Tomuto významnému sběrateli a mecená i vděčí Národní galerie za podstatnou část svých sbírek starého umění.
Přízemí je věnováno expozici německého a rakouského umění 16. - 18. století. Mezi řadou mistrovských děl, jejich autory jsou např. Lucas Cranach či Hans Baldung zv. Grien, nalezne návštěvník i jeden z nejslavnějších obrazů evropského malířství, Růžencovou slavnost od Albrechta Dürera. Malba vznikla v Benátkách roku 1506 a do Prahy se dostala zásluhou císaře Rudolfa II.

Expozici doplňují komorní soubory dobového uměleckého řemesla a drobné plastiky. S kreslířským a grafickým uměním minulých staletí se návštěvník setká v grafickém kabinetu v přízemí paláce. Výstavní sály opět zdobí původní barokní nástěnné a nástropní malby.

Vstupné - Šternberský palác

OTEVÍRACÍ DOBA: Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1

Doprava: tram 22, 23 > Pražský hrad

Základní: 150,-
Snížené: 80,-
Rodinné: 200,-
Školní skupina: 20 Kč

Zlevněné vstupné:

- Děti 6 - 15 let
- Senioři nad 65 let
- Rodinná vstupenka - pro rodiče s dětmi do 15 let (2 dospělí a 1- 5 dětí)
- Školní skupina - studenti, žáci s pedagog. doprovodem.
- Držitelé platných mezinárodních studentských a učitelských průkazů ISIC, IYTC,EURO 26, ITIC)

Vstup zdarma - volné vstupenky

- Děti do 6 let
- Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
- Pedagogický doprovod
- Asociace muzeí a galerií (AMG)
- ICOM, ICOMOS, NPÚ
- Zväz múzeí na Slovensku (+3)
- Členové Společnosti přátel NG
- Držitelé Prague Card (Pražské turist. karty)
- Držitelé V.I.P. karty
- Držitelé čestné vstupenky

Sleva pro držitele jízdenek Českých drah

Držitelům jízdenek ČD v hodnotě 100 Kč (slovy sto korun českých), jenž není starší více než 2 kalendářní měsíce ode dne jeho použití bude poskytnuta sleva ve výši 20 % na základní vstupné.

Slevu lze uplatnit v následujících objektech Národní galerie v Praze: Klášter sv. Anežky České, Klášter sv. Jiří, Palác Kinských, Schwarzenberský palác, Šternberský palác, Veletržní palác
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster