Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

LABYRINT ŽIVOTA JANA AMOSE KOMENSKÉHO 24. leden 2011 15:00:00
 
Nová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků. Expozice kombinuje písemnou, obrazovou a trojrozměrnou výpověď k dané době a jednotlivým osobnostem, jejich významu a přínosu k osudu J. A. K. Na osobách Komenského současníků (vše vesměs význačných postav českých i evropských dějin) autoři demonstrují celoživotní pouť jedné z jejích předních postav české historie do Pantheonu evropských velikánů a jeho přínos tolik diskutovanému evropskému kulturnímu odkazu.

Lektorská služba: 568 643 619 [Historické oddělení]

Labyrint života Jana Amose Komenského :
- videoprogram „Exulant J. A. Komenský“ (45 minut)
- chronologická tabulka
- doprovodné akce: výklady pro skupiny i jednotlivce
- metodický list pro školy - připravuje se

KDE : Kralice n. Oslavou
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster