Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Výstava Královský sňatek 23. leden 2011 12:57:00
 
Na výstavě se kromě Muzea hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy a Archivu hl. m. Prahy podílí řada dalších institucí, mimo jiné i Národní muzeum, Společnost italsko lucemburského přátelství, muzea v Polsku Německu, Lucemburku Francii a dalších zemích.

Od 15. září začíná jakási předehra vlastní výstavy. Jde o představení sochařské a kamenické práce za vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků na českém trůně. Výstava představí více než 130 exponátů sochařských a kamenických prací, odlitků pečetí, heraldických znaků a populárně-naučný cyklus 48 panelů o historii císařské a královské vlády Lucemburků v Itálii a v Čechách. Pořádaná Národním muzeem v Praze, v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích.
Pražané tak uvidí nejen zlomky zaniklých chrámů, ale i pokus o jejich rekonstrukci. Jde především o přemyslovské kostely sv. Linharta, sv. Valentina, kaple sv. Ludmily při Týnském chrámu, kostel sv. Kříže s klášterem cyriaků, chrám sv. Petra a Pavla, křižovníků Božího hrobu Na Zderaze, kostel sv. Benedikta s komendou Řádu Německých rytířů, klášter na Zbraslavi či lucemburská fundace kláštera dominikánek sv. Anny ze zrušené komendy templářů. Výstava je přístupná od 15. září do 5. prosince. Pak až do 6. února příštího roku je jen na objednání pro skupiny, důvodem jsou zhoršené klimatické podmínky v Lapidáriu.

Samotná výstava se koná od 4. listopadu do 6. února v Domě U Kamenného zvonu, o němž se říká, že byl domem Eliščiným. Historikové ale zatím nenašli pádný důkaz, jen indicie, že šlo o dům patřící panovnickému rodu Přemyslovců. Mezi exponáty budou například takové skvosty, jako unikátní královský poklad ze Slezské Středy, jehož součástí je i koruna, kterou mohla mít Eliška v době svatebního obřadu na hlavě, a řada dalších, veřejnosti neznámých exponátů. „Vhodným rámcem pro takové vizuální svědectví je především dochovaná část gotického městského paláce, který zřejmě Jan s Eliškou v prvních letech obývali,“ uvedla hlavní autorka výstavy Klára Benešová.

Stříbrná pamětní mince
Výročí sňatku připomíná i pamětní stříbrná mince. Ta se dočkala křtu 1. září v pražském Hrzánském paláci. Její nominální hodnota je 200 korun.

Autorem grafického ztvárnění pamětní stříbrné mince je Jakub Vlček, který vytvořil i návrh mince vydávané v Lucembursku, jejíž nominální hodnota je 700 eurocentů. Česká i lucemburská mince má shodný motiv rubové strany, odlišná je strana lícní a popisné texty. Lucemburská mince má o tři milimetry větší průměr (34 mm) než mince česká (31 mm).

Motivem rubové strany je stylizovaná podoba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny při uzavření sňatku na gotickém pozadí. Po celém obvodu české mince je text “Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou” a letopočty 1310-2010.

Česká mince má na líci českého lva ve stylizované středověké podobě na gotickém pozadí tvořeném hvězdami a tečkami. Na lícní straně lucemburské mince je vyobrazen lucemburský velkovévoda. Obě stříbrné mince razí Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

Výstava Královský sňatek
4. listopadu do 6. února
Dům U Kamenného zvonu
Výstava má již v provozu své vlastní webové stránky:
Dům U Kamenného zvonu — Výstava Královský sňatek.

Hlavní část výstavy je připravována týmem předních českých i zahraničních odborníků z řad historiků a historiků umění pod vedením PhDr. Kláry Benešovské, CSc., vedoucí oddělení středověkého umění Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a část výstavy věnovaná Praze na přelomu 13. a 14. století týmem odborníků pořádajících městských institucí pod vedením Mgr. Pavly Státníkové, hlavní kurátorky sbírek Muzea hl.m. Prahy.


Dům U Kamenného zvonu 4. 11. 2010 – 6. 2. 2011 út – ne 10.00 – 20.00 (ve středu 24. 11. 2010 bude výstava od 14.00 do 17.00 uzavřena!) (vstupenky jsou k dostání v síti Ticketpro nebo v pokladně Domu U Kamenného zvonu - více na http://www.kralovskysnatek.cz/pro-navstevniky) Výstava je realizována Muzeem hl. m. Prahy a Archívem hl. m. Prahy ve spolupráci s GHMP za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Koná se při příležitosti 700. výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn následně po jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou (1. 9. 1310 ve Špýru, korunovace manželů 7. 2. 1311 v Praze). Připomene prvního českého krále z Lucemburského rodu, jeho rodinu a rod, představí i osobnost královny Elišky a její přemyslovské kořeny. Významnou součástí výstavy je prostor věnovaný historii města Prahy v období přelomu 13. a 14. století. >>> Více na: www.kralovskysnatek.cz Vstupné: 180,- / 90,- / 360,- Kč Lektorská prohlídka: každou sobotu od 14.00 a každé úterý od 17.00
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster