Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Památná kniha Starého Města pražského z let 1310-1518 23. leden 2011 12:53:00
 
Sedm věrných kopií knihy bude poskytnuto pro komerční účely. Cena, za kterou se bude faksimile prodávat, je 750 tisíc korun. Ostatních 15 kopií zůstane ve vlastnictví Archivu hl. m. Prahy. Liber Vetustissimus je nejstarší a nejvzácnější ručně psaná kniha v Archivu hl. m. Prahy.

Památná kniha Starého Města pražského z let 1310-1518, plným názvem Liber vetustissimus statutorum et aliarum rerum memorabilium Veteris Urbis Pragensis, byla zakoupena Staroměstskými roku 1310. Předtím se jí krátce užívalo pro zápisy konsorcia podílníků na ražbě mince, ve staroměstské kanceláři byla však proměněna ve skutečnou městskou úřední knihu. Obsahuje zápisy pořízené nejméně šestnácti různými písaři. Jazyk je převážně latinský, část zápisů je německá a česká.

Liber Vetustissimus – papírová kniha o rozměru 37,5 x 28 centimetrů, má 297 listů a papír je zřejmě z Itálie. Vazba knihy pochází s největší pravděpodobností až z roku 1400 a je potažená pergamenovými listy z kancionálu z první poloviny 14. století. Kniha například obsahuje záznamy mincovního kolegia z roku 1310, záznamy o obecních příjmech a výdajích, seznamy městských rad, statut řemeslnických cechů, zápisy rozhodnutí městské rady, zásady vybírání ungeltu, dluhy městské a obecní nebo zápisy o udělení měšťanského práva.

Originál knihy bude krátce vystaven v Domě U Kamenného zvonu na expozici Královský sňatek, která připomene 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn. Po většinu trvání výstavy ale budou moct lidé spatřit faksimile. Originál zůstane v archivu a bude zpřístupňován pouze výjimečně, například velmi významným badatelům.
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster