Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

...nejhorší je smrt z vyděšení... 11. duben 2003 10:07:00
 
Na závěrečné oslavě v Housově mlýně mě Čert upozornil, že na českém šermu se rozproudila ohnivá debata nad informací o založení české šermířské asociace. Podstatou některých příspěvků bylo obvinění, že se jedná o snahu někomu poroučet, někoho ovládat a nad někým se povyšovat. Můžu samozřejmě tvrdit, že nic takového není pravda, ale to mi věřit můžete a nemusíte. Pokusme se tedy na celý problém podívat z právního pohledu. Dle článku 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“. Jednoduše řečeno pokud to nestanoví zákon, nikdo nemůže druhému nařizovat kde má vystupovat, za kolik, jaké má mít vybavení ani jestli vůbec musí umět šermovat. Veškeré obavy, že by někdo poroučel a omezoval amatéry jsou tedy z říše pohádek a jsou nereálné. Můžeme vést sáhodlouhé debaty o tom, zda je to dobře, zda by bylo výhodné keckaře omezit a některé akce zakázat nebo zda je dobře, že si každý může dělat co chce bez ohledu na to, že ostatním dělá ostudu. Jak ale praví klasik, to je také asi tak všechno co s tím můžeme dělat. Ad. zákaz vystoupení – podle názoru právníka je vystoupení jednoznačně uměleckou produkcí a dle čl. 15 dost. 2 Listiny je svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby zaručena. Pozn. na okraj – tyto svobody nejsou pouze obsahem českých zákonů, ale i mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, takže jakýkoliv zákon omezující uměleckou tvorbu je velmi problematický. Proč tedy vlastně asociace když stejně nemůže nikomu poručit. Všichni víme v jakém stavu se dnešní šermířská obec nachází. Na jedné straně profesionálové (za profesionála nepovažuji toho, kdo se tím živí, ale toho, kdo perfektně šermuje, má kostýmy na úrovni a celkově dbá o stálé zvyšování úrovně) na straně druhé keckaři, kterým stačí prostěradlo s křížem, kanady, radlice ve tvaru meče a už se považují za šermíře. Proto vznikla myšlenka založit sdružení (dle slovníku cizích slov asociace = sdružení), které by pokud možno sdružilo všechny opravdové šermíře s cílem jasně oddělit kvalitu a ostatním ukázat jakým směrem by mohli (záměrně píši mohli) jít ve snaze zlepšit úroveň šermu u nás. Toto sdružení je otevřené a jediným kriteriem ke vstupu je kvalita šermu a dodržování základních pravidel jako je bezpečnost při vystoupení, morální bezúhonnost apod. V žádném případě se nejedná o agenturu, která bude rozdělovat kšefty. Kdyby se nad tím kritici zamysleli, sami by museli pochopit nereálnost svých tvrzení. Asociaci založilo 22 lidí převážně z různých skupin. I kdybych počítal na skupinu jen 7 lidí, znamenalo by to 22 x 7 = 154 šermířů. A znáte snad někdo „kšeft“ pro 150 šermířů? Navíc „kšeft“ který se pravidelně opakuje? Jedině snad film, ale filmů se u nás bohužel netočí 10 do roka, takže i kdyby se jednalo o obsazení filmu, v budoucnu by zákonitě museli vzniknout rozbroje mezi členy asociace typu jak to, že Honza šermoval ve třech filmech a já jen v jednom, když jsme oba v asociaci atd. atd. Doufám, že každý inteligentní člověk chápe, že založit tak širokou organizaci s cílem rozdělovat trh je absolutně scestné. Co je tedy cílem. Jak už bylo řečeno sjednotit všechny kvalitní šermíře tak, aby spolu začali spolupracovat a vyměňovali si navzájem zkušenosti. V druhém plánu se asociace bude snažit vytvořit a doporučit (zdůrazňuji doporučit, ne nařídit) ostatním bezpečnostní pravidla, zmapovat školství a vydávat doporučení učitelům šermu (a nemusí se jednat pouze o školu Magisterium) a vůbec se snažit o to, aby i „normální“ lidé pochopili, že historický šerm není jen řvaní a kopání se do zadku, ale že se jedná o svébytnou disciplínu, kterou lze seriozně studovat a věnovat se jí celý život. Samozřejmě každý člen asociace bude moci používat své členství v asociaci k osobní propagaci. A jedním z cílů asociace je, aby její členové byli hrdí na to, že je ostatní považují za kvalitní šermíře, dali jim důvěru a umožnili jim stát se členy asociace. Zpětně to ale znamená, že asociace bude velmi pečlivě zvažovat, zda dotyčného zájemce vezme mezi sebe. Stačí totiž jen jeden nekvalitní šermíř a celá myšlenka asociace je ohrožena. Je to stejné jako když Wothan dbá na historickou věrnost svých akcí, profiluje se tím a stačí jen jeden člověk v plátové zbroji z konce 15. století a dobovost celé akce je v … však vy víte. A v budoucnu se snad najdou lidé, kteří budou ochotní na sobě pracovat s cílem, aby se mohli stát členem prestižní organizace, kterou se doufejme asociace stane. A pokud jen jeden člověk kvůli tomuto cíli zlepší svou úroveň, stálo založení asociace za to. Samozřejmě vždy budou existovat lidé, kteří budou mimo asociaci. Na jedné straně to budou silné individuality, které již mají takové jméno, že je pro ně zbytečné vstupovat do jakékoliv organizace, nechat se svazovat jejími pravidly a svým členstvím asociaci propagovat, pak to budou lidé, kteří budou apriori proti jakékoliv organizaci a nakonec to budou ti, co budou líní něco pro sebe a pro rozvoj šermu v ČR udělat a budou na všem hledat jen záporné stránky místo toho aby cvičili. A bez nadsázky ZATÍM patříme ke špičce šermu v Evropě (co se týče techniky šermu), nikde ale není napsáno, že si toto postavení udržíme i do budoucna. Peter Koza a jeho žáci učí šermovat lidi v Německu, Itálii, Rakousku a dokonce i v USA. V zahraničí fungují další mistři šermu. A sám jsem viděl německé šermíře, kteří by i u nás patřili ke špičce a hodně českých šermířů by mohlo být šťastno, kdyby uměli šermovat jako oni. Takže záleží jen na nás kde skončíme. To jsou jen hlavní cíle, každý z nás má spoustu dalších nápadů, co by mohla asociace dělat, aby to pozvedlo úroveň historického šermu u nás. A ukáže jen čas, které z těchto cílů se podaří naplnit a zda si asociace své místo na slunci zaslouží. A neposledním cílem ASOCIACE je aby každý šermíř mohl být hrdý na to, že je šermíř. Teď je to na vás. Obrovským problémem všech Slovanů je totiž to, že místo aby spolu spolupracovali, navzájem se jen osočují a za vším hledají něco špatného. Všichni známe Svatopluka a jeho tři pruty. Stejně jako Svatoplukovi synové se teď můžete rozhodnout. Buď můžete asociaci pomoci třeba jen nápady co by se pro rozvoj šermu u nás dalo udělat nebo naopak můžete asociaci škodit, pomlouvat ji a snažit se, aby se co nejdříve rozpadla. Ale osobně si myslím, že dokud asociace někomu neublížila, celkem nevidím důvod do ní kopat. Na závěr si dovolím ocitovat rčení jednoho mého bývalého kolegy: „nejhorší je smrt z vyděšení“ S pozdravem Petr Vytopil Člen České Asociace Šermířů …………………………
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster