Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Česká asociace šermířů 11. duben 2003 10:02:00
 
Česká Asociace Šermířů vznikla za účelem dobrovolného sdružování šermířů, kteří mají společné cíle a zájmy. A to především: zajištění maximální bezpečnosti při předvádění šermířských výkonů ; udržení a zvyšování profesní úrovně šermířů; podporovat integritu šermířů . Č.A.Š. bude formou doporučení prosazovat bezpečnostní pravidla a usměrňovat vývoj začínajících šermířů. Zároveň bude svým členům nabízet různé výhody a pomoci při řešení jejich rozvoje. Členství v Č.A.Š. vzniká doporučením dvou řádných členů Asociace a většinovým schválením ostatními členy v rámci Kongresů Asociace. Oslovit kteréhokoli z členů Asociace může kdokoli. Nyní vznikají webové stránky, kde bude kromě seznamu členů i Kodex šermíře a Stanovy Č.A.Š. Č.A.Š. není instituce, která zakazuje a nařizuje, ale pouze doporučuje a předává zkušenosti a znalosti součtu všech svých členů k dosažení výše uvedených cílů Asociace. Moje soukromá poznámka závěrem: Chtěl bych, aby jednou slovo šermíř mělo i obsah, který se nyní vytrácí a aby každý šermíř byl hrdý na to, že je nazýván šermířem Za Č.A.Š. Ing. Roman Spáčil
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster