Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Lithewa 2003 – medzinárodné stredoveké hry pod hradom Lietava 14. březen 2003 14:49:00
 
Mágovia, bojovníci, majstri remesla, panny a veštice – ozvite sa!

Ideou festivalu je vytvoriť priestor na prezentáciu záujmových skupín zaoberajúcich sa oživovaním dávnej minulosti v jej rôznorodosti a vo všetkých výpovedných formách od tanca, divadla, bojových inšpirácií, sokoliarstva až po zvykové interpretácie... Dôraz je kladený na európsku súnaležitosť a historické korene, zvýraznenie pozitívnych hodnotových čŕt bojovej kultúry rytierstva, cti a odvahy.

Pod Lietavským hradom vyrastie stredoveké sídlo, kde budú počas jedného týždňa prebiehať tvorivé dielne pod dohľadom uznávaných kapacít - lektorov z Poľska, Moravy, Čiech, Slovenska a Maďarska.
Festival sa uskutoční v dňoch 14. – 26. júna na Lietavskom hrade a v okolí Žiliny.

Má dve časti: odbornú nekomerčnú a exhibičnú.
Účastníci si budú môcť vybrať z tvorivých dielní: šermiarska a palicová škola, kováčska dielňa (výroba sečných zbraní a plátovej zbroje), odevná dielňa (výroba dobového kostýmu), zbrojárska dielňa (výroba funkčného dobývacieho stroja), dramatická dielňa, remeselná dielňa, jazdecké minimum a bojová akrobacia, streľba z kuše a luku, tanečná dielňa, stavebná dielňa atď...
Počas exhibičnej časti sa divák bude môcť pozrieť na výsledky jednotlivých workshopov a atrakcie sídla: trh, dobovú krčmu, bojové arény, jazdiareň, strelnicu, filmové projekcie, krsty historických i fantasy kníh, odborné besedy a semináre. Na vlastné oči uzrie rytiersky turnaj o ruku krásnej Lihewy, popravu podvodníckeho zloducha i upálenie zlej bosorky, zažije boží súd a mnoho ďalších podivností.
V rámci programu sa uskutoční historický pochod mestom Žilina a ekumenická omša.

Okrem zoskupení interpretujúcich pôvodnú stredovekú hudbu, účasť na festivale potvrdili zatiaľ skvelí českí Gothart a slovenskí Pressburger Klezmer Band. Po koncerte sa uskutoční worldðno party pod taktovkou DJ Potkana.
Festival má okrem svojej exhibičnej a tvorivej fázy aj fázu pofestivalovú. Na území Žilinskej Univerzity, ktorá je jedným zo spoluorganizátorov festivalu, vyrastie malé sídlo Lithewa. Rozšíri možnosti pre relax a mimoštudijné aktivity študentov univerzity a cez slnečné víkendy sa v nej budú usporiadavať v medzifestivalovom období predstavenia pre širokú verejnosť.

Hlavným organizátorom je záujmové združenie LITHEWA a občianske združenie GURU zo Žiliny.
Záštitu nad festivalom prebral minister obrany SR JUDr. Ing. I. Šimko a patronát primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Akcia sa koná v spolupráci so samosprávami obcí Lietava a Lietavská Svinná, teatrom MAKATA z Poľska, třineckým združením Slezský triangl, divadlom Makovice a mnohými ďalšími... Vzhľadom na interaktívnosť dramaturgie sa spoluorganizátorský tím každým dňom rozrastá o nových členov.
Odborným garantom festivalu je Dipl. Ing. Peter Koza z Tovarišstva starých bojových umení a remesiel...

Každý, kto má záujem účinkovať, zúčastniť sa na realizácii festivalu, či tvorivých dielní, vytvoriť na festivale vlastnú dielňu, prezentovať remeslo alebo inak spolupracovať, nech kontaktuje organizátorov pomocou oficiálnych stránok festivalu www.lithewa.sk.

 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster