Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Nejnovější zprávy z Magisteria 21. leden 2003 07:53:00
 
Vážení přátelé a kolegové,

Vzhledem k tomu, že Magisterium rozšiřuje svoji nabídku intenzivních šerrmířských seminářů, máte možnost přihlásit se již nyní do jarních běhů a rovněž máte možnost předpřihlásit se do speciálního semináře ve stylu živé historie, plánovaného na podzim roku 2003.

Praktické intenzivní semináře jednotlivých škol historického šermu proběhnou v Táboře v areálu HOUSOVA MLÝNA v následujících termínech:

16.03. - 21.03. 2003 Italská škola I. - II. (dle zájmu)
23.03. - 28.03. 2003 Škola evropské a středoasijské šavle
30.03. - 04.04. 2003 Španělská škola
Podzim 2003 (bude upřesněno) - Seminář k BOŽÍM SOUDŮM ve stylu ŽIVÉ HISTORIE

Zárukou kvality a odbornosti těchto seminářů jsou jejich přednášející, jimiž jsou osobnosti historického či sportovního šermu nejen u nás. Tím je především svobodný šermířský mistr ing. Peter Koza (jemuž asistují jeho žáci podmistři: Mgr. Petr Vytopil, ing. Roman Spáčil, Petr Nůsek A.R.G.O., Borek Belfín a další vyučující z řad starších tovaryšů.). Dále předpokládáme účast odborníků z řad historiků, šermířů a kaskadérů.
Tyto intenzivní semináře pořádá občanské sdružení Magisterium v úzké spolupráci se všemi svými složkami. Pro ty z Vás, kdož chtějí svůj šermířský um vyzkoušet „bezpečně na ostro“, chystáme i pro jaro příštího roku příjemné překvapení (v podobě sportovně – historického turnaje).

PROPOZICE

1. Nástup a ubytování
Vždy v neděli v časovém rozmezí od 16.00 do 18.00 hodin na Housově mlýně v Táboře.

2. Stravování
Je zajištěno od nedělní do páteční (slavností) večeře.
Strávníky se speciálními stravovacími návyky žádáme, aby se nahlásili předem.

3. Přihláška a cena
Cena semináře je stanovena na 4 480,--Kč. Polovina ceny semináře musí být složena nejpozději do 28. 02. 2003. Pro placení školného využívejte prosím bankovního účtu Magisteria: 132845339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte své rodné číslo. Doklad o zaplacení posílejte společně se závaznou přihláškou na níže uvedenou poštovní či e-mailovou adresu.

V ceně semináře je zahrnuto: školné, vybrané speciální pomůcky pro přednášky, nájem za tělocvičnu a prostor k teoretické přípravě účastníků, strava a ubytování na šest dní.… a několik organizačních upozornění:

- u seminaristů mladších 18 let požadujeme souhlas zákonného zástupce
- k přihlášce přiložte údaje o dosavadním vzdělání a praxi v oboru: historický či sportovní šerm nebo jiných bojových umění (v případě šermu doplňte prosím i jméno učitele či mistra)
- s pokročilými účastníky bude uskutečněn pohovor a přezkoušení (v případě, že neskládali aprobaci) v den příjezdu od 15.00 do 17.30 hodin
- podpis přihlášky je chápán zároveň jako potvrzení o dobrém zdravotním stavu – UPOZORNĚNÍ: po předchozích zkušenostech oznamujeme – Žadatelé, jejichž zdravotní stav nebude bezvadný, nebudou přijati! (chřipky, angíny, výrony kloubů…)
- pořizování jakýchkoliv záznamů během školy a veškerých dalších aktivit Magisteria je povoleno pouze po konzultaci s pořadateli
- na závěr seminářů (v pátek) se uskuteční veřejná přezkoušení na která můžete pozvat své blízké
- závěrečné přezkoušení proběhne v pátek odpoledne od 16.00 a vyhodnocení od 20.00 Součástí večera je exhibice těch nejlepších pro přizvané hosty.
- po termínu závazného přihlášení začínají nabíhat náklady na uskutečnění seminářů
- půda školy neslouží k náborům a konkurzům účastníků či souborů
- postrádáte-li cokolivz nutného vybavení, zapůjčíme Vám po telefonické konzultaci


!!!POZOR ČTĚTE POZORNĚ!!!

Která z Italských škol se v termínu 16.03. - 21.03. 2003 uskuteční, záleží pouze na Vašem zájmu. Nejpozději 28.02. 2003 oznámíme, která ze škol se bude konat. Upozorňujeme, že podmínkou pro otevření školy je alespoň 15 zájemců. Sledujte informace na www.magisterium.cz.VÝZBROJ:

ITALSKÁ ŠKOLA I., II.
- 1-2ks kord nebo rapír (doporučujeme lehčí typ: čepel ze sportovního kordu, neb cvičení jsou namáhavá)
- 1ks dýka nebo levoručka
- delší plášť
- máte-li zájem přiblížit práci s jinou zbraní, vezměte ji s sebou

ŠKOLA EVROPSKÉ A STŘEDOASIJSKÉ ŠAVLE
- alespoň 1 kus „poctivě“ zahnuté šavle (evropské či orientální)

ŠPANĚLSKÁ ŠKOLA I.
- 1 – 2ks rapíru
- delší plášť


!!!POZOR!!!

Pro zájemce o Španělskou školu či školu šermu šavlí organizuje Magisterium víkendové předsemináře ve stylu minima Italské školy. Účast na nich zastoupí podmínku aprobace v Italské škole pro školu šavle a Španělskou školu. Termíny a místo konání bude včas oznámeno na www.magisterium.cz

VÝSTROJ
- kožená nebo prošívaná vesta
- rukavice
- ochrana loktů, kolen a zápěstí
- sportovní oděv
- volná košile s nabíranými rukávy (pro udržení image historické šermírny)
- náležitý historický kostým (nejen pro potřeby závěrečného veřejného přezkoušení)dále nezapomeňte:

- propagační snímky, materiály či videozáznamy práce Vaší skupiny
- sešit a psací potřeby
- izolepu „kobercovku“ na zalepení hrotů
- 2x dokladové foto !!! NUTNÉ !!!
- hygienické potřeby
- gumičky na sepnutí vlasů
- výstroj
- množství dotazů a energii
- filmy na VHS (hlavně se šermířskou nebo bojovou tématikou), které vás zaujaly


!!! KONTAKTNÍ ŠERM – TURNAJ !!!
Pro naše seminaristy organizujeme lekce „sportovně - historického kontaktního boje“. V průběhu seminářů bude vyhlášen turnaj (meč, meč/štít, kord, rapír, dýka) za účasti všech zájemců i hostů z řad školy.
Bezpečnostní pomůcky (ochrana krku – pevná kapuce, vesta, chrániče ramen, loktů, kolen, suspenzor) s sebou - nutné!!! (šermířské masky pro lehké zbraně, plátová zbroj od kolen nahoru pro meč)PŘIHLÁŠKY A DOKLADY O ZAPLACENÉM ŠKOLNÉM ZASÍLEJTE NA ADRESU:

MAGISTERIUM
Tomáš Hübl
Nad Palatou 12
150 00 Praha 5

tomas.hubl@seznam.czVEŠKERÉ INFORMACE ZÍSKÁTE :

na www.magisterium.cz
na telefonním čísle: 737/400 234
nebo emailu: tomas.hubl@seznam.cz

Z DŮVODU PŘESUNUTÍ KANCELÁŘE MAGISTERIA DO PRAHY, VYUŽÍVEJTE PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK A KOPIÍ DOKLADŮ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO POUZE VÝŠE UVEDENOU ADRESU NEBO E-MAIL.


Zdravím Vás tedy jménem Magisteria a zároveň prosím o co možná nejrychlejší reakci a zaslání přihlášky. Děkuji a těším se na setkání s Vámi

Za Magisterium

Tomáš Hübl

Závazná přihláška

mám zájem být zařazen/a do semináře…………………...............................................................................…..……

v termínu…………………………………....................................................................................................................

jméno a příjmení……………………………………………………………....…RČ…………………………….………

adresa…………………………………………………………………………………………………………..…

telefon…………...........................……………… mobil………………............................................

e-mail……………………………………….......................................................................................................……..

název skupiny……………………………………………………………………………..

praxe v oboru………………………………………………………………………………

jsem si vědom/a odpovědnosti vyplývající z této přihlášky……………………………………………………………. (datum a podpis)Poznámka: každý ať vyplní přihlášku osobně !!! Děkujeme za pochopení.

 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster