Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Akce na Pražském hradě 11. březen 2005 12:27:00
 
Správa Pražského hradu připravuje na rok 2005 opravdu hodně zajímavé
akce, které stojí za to navštívit:

Pro milovníky skutečně dávné historie je připraven VÍKEND V PRAVĚKU
(4.-5. 6. 2005). Víkendová akce pro děti i rodiče představující život
pravěkého člověka díky experimentální archeologii a práci archeologa -
výzkum v terénu od získávání nálezů, přes jejich určování až po
rekonstrukci. Zájemci o procházku pravěkem uvidí několik ukázek experimentální
prehistorické archeologie - praktické ukázky výrobních postupů při
výrobě keramiky, slévání kovů, přípravě pokrmů, štípání pazourků a
tkaní látek a to včetně možnosti vyzkoušet si to v praxi. Na Severním
dvorku Starého královského paláce pak budou připraveny praktické úkoly pro
děti: hledání střepů a sestavování, modelování a točení keramiky,
pletení náušnic a záušnic z drátků, a budou i záludné vědomostní
otázky z historie. Pro úspěšné řešitele jsou připraveny odměny...


Pro milovníky husitství nastane 29. 6.-2. 10. 2005 opravdový ráj na
zemi, neboť v Tereziánském křídle Starého královského paláce proběhne
výstava JAN HUS 1415-2005. Výstava k 590. výročí upálení Mistra Jana
Husa bude důsledně věcná, historická, zbavená všech bludů předchozích
režimů a maximálně objektivní. Půjde o biografickou expozici, která si
klade za cíl připomenout současníkům život a dílo významné osobnosti. Proto
jsou jejími tvůrci výhradně historikové, kteří se Husem zabývají celý
život a jsou vzdáleni jakýmkoli dobovým deformacím. Vůdčí postavou
týmu historiků je doc. Jan B. Lášek, CSc., odborným garantem a hlavním
konzultantem prof. František Šmahel, DrSc. a řada dalších uznávaných
kapacit v oboru.
Tato jedinečná výstava bude propojena s dlouhodobou expozicí Příběh
Pražského hradu a jistě by se dala doplnit živým husitským programem
na Severním dvorku Starého královského paláce, který je pro podobné
doprovodné akce často využíván (viz. Víkend v pravěku). Takže vy
všichni, kteří se vážně a precizně zabýváte husitstvím, máte možnost
nabídnout Správě Pražského hradu své šermířské a jiné husitské programy. Ale
musíte s sebou švihnout...


Všichni uměnímilovní šermíři a švadleny by si neměli nechat ujít
ojedinělou výstavu v Císařské konírně LUCAS CRANACH V ČESKÝCH SBÍRKÁCH
(polovina října 2005-počátek ledna 2006). Výstava představí malíře,
kreslíře a rytce Lucase Cranacha staršího (1472-1553), jednoho z
nejvýznačnějších souputníků Albrechta Dürera a předního představitele umění
německé reformace. Málo se však ví o jeho vazbách k českému prostředí.
Pro kapli sv. Zikmunda v Katedrále sv. Víta namaloval někdy v letech
1520-22 velký křídlový mariánský oltář - jedno z nejmonumentálnějších
děl, které znamená nástup saského malířského vlivu v českém uměleckém prostředí.
Tento tzv. Pražský oltář, o jehož objednavateli zatím není jasno, má
velmi zajímavou historii. Za vlády krále Fridricha Falckého byl v roce
1619 během kalvínských obrazoboreckých bouří zničen. Z oltáře se však
v našich i zahraničních sbírkách zachovalo několik fragmentů - z nichž
největší střední část se nachází ve sbírkách Obrazárny Pražského
hradu... Tato výstava se poprvé pokusí soustředit dochované části
umožňující rekonstrukci, ale navíc bude doplněna dalšími Cranachovými
obrazy, pracemi jeho dílny, žáků a následovníků. Bude doplněno i o
ukázky kresby a grafiky. To vše jakou soubor ze všech muzeí a galerií ČR
včetně zahraničních zápůjček.


A to nejlepší na konec: od ledna 2006 bude v Tereziánském křídle
Starého královského paláce výstava HONOSNÉ ZBRANĚ A ZBROJ Z ČESKÝCH
SBÍREK. Vzácná kolekce honosných zbrojí a chladných, palných i
střelných zbraní z českých stáních i soukromých zámeckých a muzejních
sbírek přiblíží jejich umělecký, řemeslný, historický i technický
vývoj od 10. do 19. století v celoevropských souvislostech. Výstava se
pokusí ukázat, že české zbraně a zejména puškařství z období 17. a 18.
století představují významný evropský fenomén. V takto ucelené a
reprezentativní podobě nebylo nikdy toto české bohatství představeno.
Soubor doplní bohatý ikonografický materiál, obrazy a grafika, stejně
jako ukázky dobového odívání, uniforem, řádů a vyznamenání. Doprovodná publikace bude
vedle exponátů obsahovat i stručné pojednání o historickém vývoji
zbraní a zbroje, řemeslných a zdobných technik, ikonografií
výzdobových motivů a symbolů, doplněný významovým slovníkem a
příklady. Výstava je připravována v úzké spolupráci s Vojenským
historickým ústavem. koncepci připravil Mgr. Jan Šach.


Pro případné informace se obracejte na Správu Pražského hradu:
www.hrad.cz

Zdraví
Irena Pekovová
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster