Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Výstava - Pernštejnové a jejich doba 09. červenec 2012 15:35:00
 
Výstava přibližuje historii slavného rodu Pernštejnů, který byl ve své době nejméně stejně tak bohatý a vlivný jako jihočeští páni z Rožmberka.

Výstava je koncipována jako prezentace každodenního života šlechty v období pozdního středověku a raného novověku. Její první část umístěná v přízemí paláce seznámí návštěvníky s několikasetletou historií rodu Pernštejnů (prostřednictvím dokumentárního filmu) a s jejich nejvýznamnějšími stavebními počiny v Čechách a na Moravě. V prvním patře paláce se prostřednictvím hradozámecké interiérové instalace představí každodenní život aristokratické rodiny v období renesance. Na příkladu nejvyššího kancléře Království českého Vratislava z Pernštejna (přítele a rádce císaře Maxmiliána II.) a jeho původem španělské manželky Marie Manrique de Lara bude přiblížen mužský a ženský svět. Šlechtic jako politik, diplomat, cestovatel a hospodář a šlechtična jako nevěsta, manželka a matka. Výstava neopomene ani náboženství (fenomén pražského Jezulátka spojený s Marií Manrique de Lara a její dcerou Polyxenou z Pernštejna) a poslední věci člověka provázející ho ve smrti a během pohřbu.

Exponáty na výstavu zapůjčily více než čtyři desítky paměťových institucí, včetně několika zahraničích (např. Lobkowiczké sbírky, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Moravský zemský archiv, Národní galerie ve Lvově, Slovenské národní muzeum aj.) stejně jako cca 25 hradů a zámků v České republice. Jedná se o výjimečný soubor poprvé shromážděný na jednom místě, zahrnující také zajímavosti a pikantní historické souvislosti, o nichž se milovník českých dějin může dozvědět jen a jen návštěvou výstavy. Zajímavostí bude také tzv. Pernštejnský poklad – trezorová místnost, v níž se budou v pravidelných cca dvoutýdenních intervalech vystavovat nejvzácnější exponáty spojené s tématem, např. nově objevená závěť Vratislava z Pernštejna, Moravské zemské desky, tzv. Pernštejnská bible či svatební poháry s Pernštejnskými erby.

Výstava bude otevřena od 3. 5. do 31. 7. 2012 denně od 10 do 18 hod. v Salmovském paláci v Praze, který se po rozsáhlé rekonstrukci poprvé přestaví veřejnosti ve své nové podobě.

Vstupné na výstavu:
Základní -150 Kč
Snížené - 100 Kč
Rodinné - 360 Kč

Komentované prohlídky výstavy Pernštejnové a jejich doba v červnu:
V dopoledních hodinách pro školy a dětské výpravy, dvě komentované prohlídky budou věnovány také zájemcům z řad veřejnosti. Zde je nabídka termínů:

Prohlídky pro veřejnost a jednotlivé návštěvníky
14. 6. 2012 a 28. 6. 2012 vždy od 16 hodin
Prohlídky pro školní skupiny
11. 6. 2012, 15. 6. 2012 a 18. 6. 2012 vždy od 10 a od 12 hodin
Komentované prohlídky je třeba si předem rezervovat na kalova@up.npu.cz.
Vstupné: 100 Kč

Pernštejnové a jejich doba, 3.5. až 31.7.2012
pořádá
Národní památkový ústav a Národní galerie v Praze


 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster