Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Nudíte se? Založte asociaci 03. prosinec 2008 17:33:00
 

V prázdninovém čísle časopisu Finmag zabývajícím se financemi, ekonomikou a manažerskou prací, vyšel zajímavý článek finančního experta Tomáše Prouzy pod názvem Nudíte se? Založte asociaci. Text je natolik obecný, že z něho lze snadno citovat celé pasáže, které by šli napasovat i na nám blízký "obor" historického šermu.
Okolo činnosti (či nečinnosti) nejrůznějších šermířských asociací na českém písečku už bylo zase dlouho ticho, tak snad několik vybraných citací by mohlo být kamínkem do jinak stojatých vod.
Pokud by někomu přišly nějaké pasáže snad vytrhané z kontextu, mohu posloužit scanem celého článku.

Na českém trhu vzniká stále více různých asociací a profesních združení. Mnohé se zaštiťují ochranou spotřebitele, ale jde jim spíš o posílení pozice na trhu a vytlačení konkurence.

Téměř nemine týden, aby nebyl s velkou slávou oznámen vznik nějaké asociace, profesního združení, či klubu těch nějlepších v daném oboru. U jejich zrození obvykle stojí velké cíle, prohlášení o otm, jak nová organizace změní trh, přispěje k rozvoji příslušného segmentu nebo zajistí, aby spotřebitelé byli lépe chráněni. V podtextu to většinou znamená, že těmi "správnými, poctivými a nejlepšími" poskytovateli dané služby budou poze její členové, zatímco na firmy stojící mimo by si měl dát zákazník pozor. Některé asociace jsou skutečně pouze marketingovým tahem a mají za cíl posílit důvěryhodnost svých členů.
...

Po "marketingových" asociacích jsou druhou častou skupinou ty, kterým osobně přezdívám "protestní". Zakládají je skupiny nespokojenců, kteří vystoupili z nějaké jiné asociace. Důvodů může být samozřejmě mnoho, od těch věcných (nesouhlas s postupy nebo rozhodnutími, jiný názor na to, jaké postoje by měla asociace zaujímat) až po osobní ("Nezvolili mne za prezidenta, založím si vlastní organizaci abudu v jejím čele.").

Pokud protestní asociace vznikly kvůli nesouhlasu s názory asociace původní, hýří aktivitou, přicházejí s náměty, aktivně vystupují v diskuzích a jsou vidět v médiích. rychle a intenzivně vytvářejí dojem, že jsou lepší a aktivnější. Zlom přichází zhruba po roce, kdy vyprchá pocit novosti a soutěživost přestane být dostatečnou motivací. Pak se prokáže skutečná životaschopnost takové protestní organizace. Buď se lidé ztotožní s jejími cíli a posílí její řady, nebo skomírá. Někteří zklamaní členové po nějaké době zkusí založit další asociaci a znovu oživit původní myšlenky, častěji ale převládne rezignace.
...

Jak by tedy měla vypadat asociace, do které má smysl vstoupit a kterou by měli členové aktivně podporovat? Vždy záleží na tom, proč asociace vzniká. Pokud ale budeme vycházet z toho, že asociace má vedle ochrany zájmů svých členů zkoušet posunout dál i celý trh, platí pět základních pravidel:

  1. Mít jasné poslání: Pouze asociace, která má jasně stanovený a veřejně prezentovaný cíl, má šanci zaujmout a získat si trvalou pozornost těch, které chce oslovovat a ovlivňovat. Poslání přitom musí být opakovaně připomínáno a vše, co asociace dělá, musí z něj jasně a srozumitelně vycházet.
  2. Sdružovat celý trh nebo jeho významnou část: Pokud asociace není schopna sdružit největší hráče na trhu, nemá šanci reálně ovlivnit podnikatelské prostředí v daném segmentu.
  3. Mít aktivní představitele: Asociace, která má skvělé cíle a sdružuje dostatek hráčů na trhu, nemá šanci dlouhodobě uspět v případě, že za ni nedýchá profesionální a aktivní osobnost, která dokáže partnery přesvědčit o tom, co asociace prosazuje a co je pro ni důležité. S postupem času totiž mají zástupci členských subjektů stále méně času a pouze důrazný manažer asociace dokáže zajistit její funkčnost.
  4. Mít dostatečný rozpočet: Úspěšná asociace musí mít rozpočet, ze kterého bude schopna zaplatit spolupracovníky a či externí partnery, prezentovat se a komunikovat s členy a veřejností.
  5. Mít aktivní podporu: Aby asociace dobře fungovala a svým členům přinášela potřebnou hodnotu, musejí se její práci věnovat i vedoucí představitelé členských subjektů. Zůstane-li asociace svému aparátu, postupně přestává mít přidanou hodnotu pro své členy, neboť nemá motivaci sledovat fungování daného trhu a její představy se začínají rozcházet s potřebami členských subjektů.

Tomáš Prouza

No a já bych k těmhle pravidlům doplnil ještě jedno:

  1. Dát o sobě vědět: Asociace, která nechce být jen partičkou "jánabráchů", by měla pravidelně a co nejčastěji veřejně prezentovat svou činnost. Jednou ročně se sejít, vzájemně si popleskat po ramenou a pak v tichosti vypustit stručný a strohý pokus o výroční zprávu není odpovídající komunikací s veřejností. Nestačí vyvíjet činnost, je třeba také o ní informovat a jak se říká, umět se sám trochu prodat.

Pokud by snad někdo chtěl na téma nejrůznějších asociací diskutovat, není třeba zakládat další diskuzní vlákno, ale psát příspěvky třeba sem.

 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster