Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Jiří Kovařík - Rytířské bitvy a osudy 25. červen 2008 11:05:00
 
Rádi bychom doporučili vaší pozornosti projekt historika a autora literatury faktu Jiřího Kovaříka rozvržený do čtyř svazků, z nichž každý představuje asi deset až dvanáct příběhů, které jsou buď monografií určité bitvy nebo životním příběhem rytířské postavy. Každý svazek v podstatě charakterizuje určitou fázi středověkého válečnictví a vývoje rytířstva (středověk ranný, vrcholný, stárnoucí). Je to sonda do válečnických zvyklostí, rytířských ideálů, jež se nejednou s realitou kříží, událostí, vojenské techniky, historie zbraní, zbroje a jejich použití.

Knihy s výraznou slevou můžete objednávat přímo u vydavatelství Mladá fronta BookCafe - http://www.bookcafe.cz/index.php/cat/c618_kovarik-jiri.html

Meč a kříž Meč a kříž
Rytířské bitvy a osudy I. (1066 – 1214)

První svazek zahrnuje bitvy u Hastingsu, u Bouvines, 1. křížovou výpravu a dobytí Jeruzaléma, bitvu na Moravském poli, válku na severu, bitvu na Čudském jezeře a bitvu u Hattínu.
169 Kč, 312 stran


Rytířská rakev Rytířská rakev
Rytířské bitvy a osudy II. (1208–1346)

Druhý svazek líčí válečnictví a rytířské zvyky konce ranného a počátku vrcholného středověku. Osudy hraběte z Montfortu a vikomta Trencavela provází čtenáře nesmiřitelnou válkou s Albigenskými na jihu Francie, střetem křesťanských rytířů s Mongoly u Lehnice, dvěma bitvami u Coutrai a Bannockburnu, kde rytířské vojsko začaly porážet houfy neurozené pěchoty. Dvě obsáhlé části jsou věnovány posledním bitvám dvou českých králů, v nichž se pátrá po pravdě o smrti Přemysla Otakara II. u Dürnkrut a Jana Lucemburského u Crécy-en-Ponthieu. Jde o čtivou a nenásilnou sondu do válečnických zvyklostí, rytířských ideálů, jež se nejednou s realitou kříží, událostí, vojenské techniky, historie zbraní, zbroje a jejich použití.
169 Kč, 344 stran


Čas stoleté války Čas stoleté války
Rytířské bitvy a osudy III. (1356–1456)

Třetí svazek zavede čtenáře do vrcholného středověku, za nímž se zvolna rýsuje jeho doznívání. V centru pozornosti leží konflikt, jenž zmítal Francií celých sto let. Osm příběhů zahrnuje vítězství Černého prince nad Francouzi u Poitiers, pestré válečnické i lidské osudy „ošklivého konetábla“ du Guesclina, historii poslední křížové výpravy k Nikopoli a s ní spojeného osudu velmože Enguerranda de Coucyho, slavnou a ze Shakespearovy hry známou bitvu u Azincourtu, legendární obranu Orléansu vedenou Johankou z Arku i rytíři kolem ní, či soumrak rytířských časů věštící vítězství Arthura de Richemonta u Formigny. Pro českého čtenáře tvoří přitažlivou odbočku z většinou francouzských bojišť příběh bitvy u Grunwaldu, poněkud odlišný od známého románu Henryka Sienkiewicze i amerického velkofilmu Alexandra Forda.
169 Kč, 352 stran


Soumrak rytířstva Soumrak rytířstva
Rytířské bitvy a osudy IV.

Závěrečný svazek vypráví o posledních rytířských střetech a osobnostech „podzimu středověku“, o časech, kdy na bojištích získávaly hlavní slovo neurozená pěchota a střelné zbraně. Válkou růží projdeme přes bitvu u Towtonu, staneme se svědky vzestupu i pádu „Králotvůrce“ Warwicka a budeme uvažovat, kde i jak došlo k poslednímu boji krále Richarda III. Skrze tři rychle za sebou jdoucí bitvy, Grandson, Murten a Nancy, spatříme trpký konec rytířské slávy burgundského vévody Karla Smělého, budeme sledovat boje hrdých Maurů i pyšných španělských rytířů o Granadu. Skrze bitvu u Fornova a životní osudy Pierra Bayrda, jemuž dali už současníci přídomek Rytíř bez bázně a hany, se přeneseme do posledních rytířských střetů na italských bojištích, za nimiž udělala tečku bitva u Pávie, kterou ani jedna strana nechtěla...
195 Kč, 320 stran


 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster