Sledujte také :  Hosting Onlio, a.s. |
 logo český šerm
   | uživatel :guest | zaregistrovat | přihlásit |
   

Kterak se chovati v šermírně 09. březen 2006 10:00:00
 
Obecné povinnosti
- Všechny osoby nalézající se v šermírně se musejí chovat civilizovaným a vzdělaným způsobem
- Při vstupu, stejně jako při odchodu, je nutné každého v místnosti pozdraviti ( podáním ruky )
- Během výuky nesmějí přihlížející zabránit, aby žák slyšel mistrův hlas.

Povinnosti žáků
- Každý, kdo si přeje brát hodiny šermu, musí vyhledat mistra a domluvit si s ním den,hodinu a měsíční poplatek
- Každý žák si musí pořídit výstroj nezbytnou pro šerm.Pokud mu tato chybí, nesmí používat výstroj někoho jiného bez jeho dovolení.
- Žáci smějí volně šermovat jedině v případě, že jim mistr, vědoucí o jejich schopnostech, dá k tomu povolení.
- Je povinností žáků samotných, aby během šermování čas od času zkontrolovali, zdali jejich hrot je kryt ochrannou kuličkou, aby se tak předešlo nehodám.
- Je naprosto závaznou povinností, aby pokaždé, když je někdo během šermování zasažen, oznámil zásah slovem toccato.
- Pokud je během šermování jeden z obou šermířů náhodou odzbrojen a jeho zbraň spadne na zem, druhý bez ohledu na svoje postavení ji musí zdvihnout a podat soupeři jílcem napřed, aby se tak předešlo možnému podezření z nadutosti.
- Jestliže dojde k tomu, že mistr zlomí během výuky či při útoku jednu nebo více čepelí, když školí své žáky, je jejich povinností za zlomené čepele zaplatit.Podobně, i když ne snad z povinnosti, ale rozhodně ze zdvořilosti je obvyklé, že když čepel zlomí nějaký host, zaplatí za něj jeho hostitel.A když dva žáci šermují a zlomí čepele, nesmí se hledat příčina, proč se čepele zlomily.Místo toho vzniklé náklady vždy nese šermíř, jenž je držitelem zlomené čepele.
- V šermírně není dovoleno kouření.

Podle Vittoria Lambertiniho vybral a přeložil Leonid Křížek
 
Hodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (známky jako ve škole)
zpět
webmaster